3 sposoby na to abyś mógł sprawdzić czy Twój broker forex jest wiarygodny

1799

Handlujesz na rynku forex ale masz problemy z osiąganiem zysków? Zauważyłeś niejasności w egzekucji zleceń? Wciąż otrzymujesz negatywne decyzje co do Twoich reklamacji? Sprawdź czy Twój broker forex nie jest jedną z instytucji korzystających z nielegalnych praktyk. Dowiedz się, który broker forex zasługuje na Twoje zaufanie oraz powierzenie mu Twoich środków finansowych.

Jak to zrobić? Poniżej podajemy 3 proste sposoby.

Więcej informacji na temat jakiego rodzaju jest dany broker forex znajdziesz na stronach:

SPOSÓB #1 – JAKIEGO RODZAJU JEST TWÓJ BROKER FOREX ?

Pierwszy sposób na stwierdzenie z jakiego typu instytucją mamy do czynienia jest sprawdzenie jakiego rodzaju model działalności oferuje Twój broker forex. Na rynku najpopularniejsze są trzy modele biznesowe, na podstawie których działają brokerzy:

 • ECN
 • STP
 • MM

Zajmiemy się omówieniem każdego z nich.

Broker ECN

ECN (z ang. Electronic Communication Network) to broker forex pozwalający handlować bezpośrednio na rynku międzybankowym z innymi dużymi instytucjami finansowymi.

Rozwiązanie to, choć pozornie najlepsze, posiada pewne specyficzne cechy sprawiające, że nie zawsze jest rozwiązaniem najlepszym:

 • duży wymagany kapitał początkowy
 • niska dźwignia finansowa
 • możliwość niezrealizowania naszego zlecenie w przypadku braku zlecenia przeciwstawnego
 • możliwe znaczące poślizgi cenowe
 • broker zarabia na prowizji od zleceń
 • brak konfliktu interesów między klientem a brokerem

Wydaje się, że broker forex typu ECN powinien być wyborem inwestorów o bardzo zasobnych portfelach dobrze rozumiejących zasady egzekucji zleceń na rynku międzybankowym i godzących się na nie.

Broker STP

STP (z ang. Straight Through Processing) to broker forex, który zajmuje się jedynie przekazywaniem zleceń klientów indywidualny na tzw. drugi poziom rynku forex, tzn. do większych instytucji działających bezpośrednio na rynku międzybankowym. Cechy brokera tego typu są podobne do ECN jeśli chodzi o egzekucję zleceń, ale wykazują preferencję inwestorów o mniejszym kapitale jeśli chodzi o dostęp do rynków:

 • minimalny wymagany kapitał początkowy
 • wysoka dźwignia finansowa
 • broker zarabia na prowizji od zleceń
 • brak konfliktu interesów między klientem a brokerem
 • ciekawa oferta: bonusy za depozyt środków, rabaty za wykonany obrót

Wydaje się, że broker forex typu STP jest najlepszym rozwiązaniem dla inwestorów indywidualnych dysponujących środkami rzędu do 500 000 zł (osoby o większym portfelu mogą pomyśleć o brokerze typu ECN). Broker STP łączy wszystkie pozytywne cechy brokera typu ECN dotyczące braku konfliktu interesów między brokerem, a klientem z możliwością dostępu do rynku dla szerokiego grona odbiorców oraz ciekawą ofertą charakterystyczną dla niżej opisanych brokerów typu MM.

Broker MM

MM (z ang. Market Maker) to najpopularniejszy model działania brokera forex. Większość firm działających na rynku oferuje właśnie ten model dostępności do rynku ze względu na niezwykłą zyskowność tego modelu biznesowego. Broker forex typu Market Maker posiada kilka unikatowych cech:

 • minimalny wymagany depozyt początkowy
 • wysoka dźwignia finansowa
 • broker „tworzy rynek” dla swoich klientów kupując gdy klienci sprzedają, oraz sprzedając, gdy klienci kupują
 • zapewnia to egzekucje wszelkich zleceń
 • jednak jednocześnie powoduje powstanie konfliktu interesów między klientem a brokerem – broker zarabia, gdy klient traci
 • broker dodatkowo pobiera opłaty w postaci spreadu oraz swapu
 • broker może zwiększać opłaty w zależności od sytuacji rynkowej

Tak zarysowane cechy brokera typu MM powodują, że coraz więcej inwestorów odchodzi od firm tego typu, mimo ciekawej oferty marketingowej i przenosi swoje środki do brokerów typu STP.

UWAGA: wielu brokerów podaje się za firmy oparte o model STP, bądź ECN, jednak w istocie zawsze zajmują pozycje przeciwstawne do swoich klientów dlatego w każdej sytuacji należy zasięgnąć opinii w wiarygodnym źródle z jakiego typu instytucją mamy do czynienia.

SPOSÓB #2 – GDZIE ZAREJESTROWANY JEST TWÓJ BROKER FOREX ?

Drugi bardzo ważny element i zarazem sposób na sprawdzenie z jakim brokerem mamy do czynienia jest sprawdzenie jakiemu reżimowi prawnemu podlega dana instytucja, czyli innymi słowy, gdzie jest zarejestrowana i przez kogo regulowana.

REGULOWANY PRZEZ KNF

W przypadku polskich brokerów forex instytucją odpowiedzialną za ich regulowanie jest Komisja Nadzoru Finansowego. W przypadku takiej regulacji inwestor może być całkowicie spokojny o swoje środki, jako że Komisja dba o prawidłowość prowadzenia działalności brokerskiej.

Więcej na temat regulacji KNF można znaleźć klikając link: KNF.

REGULOWANY W UE

Zdarza się, że broker forex działający na terenie Polski zarejestrowany jest w innym kraju Unii Europejskiej. Podlega w taki wypadku regulacji w ramach unijnej regulacji, tzw. MiFID (z ang. Markets in Financial Instruments Directive). Również i w tym przypadku środkom inwestora nie grozi żadne niebezpieczeństwo.

Więcej na temat regulacji forex w UE można znaleźć klikając link: regulacja UE.

REGULOWANY POZA UE

Problemy zaczynają się w chwili gdy założymy rachunek inwestycyjny u brokera regulowanego poza Unią Europejską. Szczególnie niebezpieczne może być lokowanie środków w firmach zarejestrowanych w rajach podatkowych.

Zakładając rzeczywisty rachunek inwestycyjny musimy obowiązkowo dowiedzieć się jakiej jurysdykcji podlega dany broker forex. Wiedza ta będzie nieodzowna w przypadku dochodzenia swoich praw czy reklamacji.

SPOSÓB #3 – JAKĄ GWARANCJĘ WYPŁACALNOŚCI MA TWÓJ BROKER FOREX?

Ostatni sposób to sprawdzenie jakiego rodzaju gwarancje wypłacalności środków daje Twój broker forex. Aby to stwierdzić warto porównać gwarancje wypłacalności w Polsce z tymi oferowanymi za granicą oraz zastanowić się nad tym, czy nasz broker oferuje tzw. segregację kont.

GWARANCJE W POLSCE VS. ZA GRANICĄ

Deponując środki na rachunku inwestycyjnym u brokera forex musimy mieć na uwadze jakiego rodzaju gwarancje na wypadek bankructwa firmy on oferuje. W Polsce zwykle brokerzy korzystają z systemu rekompensat KDPW.

W przypadku brokerów zagranicznych to do nas należy sprawdzenie jakiego rodzaju instytucje będą nas chroniły przed ewentualną niewypłacalnością brokera.

Więcej na temat gwarancji w Polsce można znaleźć klikając link: system rekompensat KDPW.

SEGREGACJA KONT

Ostatnim aspektem na jaki musimy zwrócić naszą uwagę jest to czy w ofercie dany broker forex posiada tzw. konta segregowane. Jest to rozwiązanie, w ramach którego środki finansowe inwestorów zdeponowane na rachunkach inwestycyjnych oddzielone są od kapitałów spółki zapewniając pełną transparentność działań firmy.

PODSUMOWANIE

Z tak zarysowanych trzech zasad dotyczących wyboru brokera godnego zaufania widzimy, że najlepszym rozwiązaniem będzie broker forex:

 • typu STP lub ECN
 • regulowany zarówno przez KNF jak i MiFID
 • zapewniający ochronę przed niewypłacalnością
 • oferujący konta segregowane

Forex to niebezpieczny rynek, jeśli traktujemy go bez respektu. Inwestor powierzający swoje środki instytucji wybranej bez jej dokładnej analizy czy jedynie na podstawie wszechobecnych materiałów marketingowych mamiących nas możliwościami osiągania milionowych zysków naraża się na znaczące niebezpieczeństwo.

Na szczęście dysponujemy wiedzą oraz narzędziami pozwalającymi nam nie dać się nabić w butelkę oszustom. Stosując trzy proste zasady opisane w tym artykule zmniejszamy znacząco niebezpieczeństwo związane z rynkiem forex. Staranna analiza brokera forex pozwoli nam spać spokojnie i skupić się na naszych codziennych inwestycjach bez zmartwień na temat poprawnej egzekucji zleceń czy bezpieczeństwa naszych środków.