Analiza Rynków Finansowych

rynki finansowe

921
Rynek Finansowy

Obraz w skali makro

Zawirowania w Europie, stabilnie w USA Europejski Bank Centralny (EBC) potwierdził, że zaczął skup zabezpieczonych obligacji. Kupił obligacje francuskie i hiszpańskie, jednak mimo to rentowności obligacji peryferyjnych krajów strefy euro wzrosły (Hiszpanii – o 9 punktów bazowych, Włoch – o 10 punktów, Portugalii – o 18 punktów), prawdopodobnie dlatego, że zakupy były zbyt małe (ich wartość jest szacowana na około 800 milionów EUR). Z kolei Rezerwa Federalna (Fed) kupiła obligacje za 1,1 miliarda USD, nie robiąc przy tym tak wielkiego rozgłosu. Zakupy przeprowadzone przez EBC nie pomogły także europejskim giełdom, które zniżkowały z powodu rozczarowujących publikacji wyników finansowych spółek. Giełdom w USA udało się zaś wzrosnąć w ciągu dnia, indeks VIX nieco spadł, a prognozy Fed co do stóp nieco obniżyły się w dłuższej perspektywie.

Mimo wzrostów na giełdach w USA, dolar stracił na wartości wobec większości walut  G10. USD/JPY częściowo dokonał korekty po piątkowym silnym wzroście. Częściowo, japońska waluta została wsparta przez silne zwyżki na giełdzie w Tokio. Premier Abe powiedział, że dwóch członków jego gabinetu złożyło rezygnację w związku z oskarżeniami o nadużycia finansowe. Ten skandal może uderzyć w notowania Abe – znajduje się on obecnie w ważnym momencie kadencji – zbliża się bowiem termin na podjęcie decyzji, czy podwyższyć podatek konsumpcyjny do 10% z 8%. Większość japońskiego społeczeństwa jest przeciwko podwyżce podatku, ale rynkom podoba się ten pomysł. Jeżeli Abe będzie zmuszony do zrezygnowania z podwyżki podatku, aby utrzymać swoje notowania, rynek może zinterpretować taki ruch jako koniec tak zwanego “Abenomics.” W takiej sytuacji, Jen mógłby zyskać na wartości a giełdy – spaść. Z drugiej strony, mogłoby to to skłonić BoJ do zintensyfikowania działań w kierunku wsparcia gospodarki poprzez stymulowanie jej polityką monetarną – w takiej sytuacji, japońska waluta straciłaby na wartości. Jednym słowem – długoterminowe perspektywy nie są obecnie do końca jasne.

Kurs złota silnie wzrósł, ponieważ rynek liczy, że popyt na ten metal szlachetny wzrośnie w związku z rozpoczęciem hinduistycznego Święta Diwali w środę oraz początkiem sezonu wesel w Indiach. Moim zdaniem „nadzieja” nie jest dobrym kryterium, na którym należałoby opierać swoje inwestycje.

Przeczytaj więcej na temat formacji świecowych

Formacje świecowe

AUD silnie umacnia się w reakcji na PKB Chin  Mimo że w ostatnim czasie wpływ danych z Chin na AUD był ograniczony, to czasami wskaźniki z Państwa Środka mogą zmienić sytuację. Tak też się stało dziś. W trzecim kwartale, PKB Chin wzrósł o 1,9% kwartał do kwartału (o 7,3% rok do roku) co było wynikiem lepszym od prognoz analityków – odpowiednio 1,8% i 7,2%. W reakcji na dane, AUD/USD silnie wzrósł. Także dane o produkcji przemysłowej okazały się lepsze od oczekiwań. Z kolei, inwestycje w środki trwałe oraz sprzedaż detaliczna były nieco gorsze od prognoz oraz odczytów w poprzednim miesiącu. Moim zdaniem, chińska gospodarka nadal stopniowo zwalnia a celem ostatnich działań rządu na rynku pieniężnym jest raczej doraźna pomoc konkretnym sektorom a nie ogólne złagodzenie warunków na rynku pieniężnym. W sprawozdaniu Reserve Bank of Australia z jego ostatniego posiedzenia jak zwykle pojawiło się stwierdzenie, że stopy procentowe “pozostają wysoko, biorąc pod uwagę historyczne poziomy i ostatnie spadki cen surowców.” Przy okazji trzeba stwierdzić, że często ceny surowców nie mają istotnego wpływu na AUD/USD przez dłuższy czas, dlatego też ich ostatnie spadki nie powinny osłabić australijskiej waluty. Jednak według mnie, wkrótce może się ona znaleźć pod presją z powodu spodziewanego spowolnienia w chińskiej gospodarce – to właśnie ten czynnik będzie miał najsilniejszy wpływ na AUD.

Dzisiejsze wskaźniki:  Na dziś nie zaplanowano w Europie publikacji istotnych wskaźników gospodarczych – ani w strefie euro ani w Wielkiej Brytanii.

W USA, zostaną opublikowane dane o sprzedaży domów na rynku wtórnym we wrześniu. We wrześniu, liczba budów i pozwoleń na budowę wzrosła, co może sygnalizować, że sektor mieszkaniowy ponownie rośnie po rozczarowującym okresie letnim. Analitycy prognozują, że sprzedaż domów na rynku wtórnym wzrosła, co sygnalizuje, że amerykańska gospodarka jest coraz silniejsza. Jeśli prognozy się sprawdzą, USD może zyskać na wartości.