Analiza Fundamentalna

Handel walutami odbywa się na rynku, bierzemy więc pod uwagę podaż i popyt. Stopy procentowe, wzrost gospodarczy, zatrudnienie, inflacja, sytuacja polityczna – wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na podaż i popyt na daną walutę. Czytaj więcej…

Money Managament

Jedna z ważniejszych umiejętności w inwestowaniu. Każdy inwestor powinien wiedzieć, jak obliczyć pożądany stosunek zysków do strat (risk to reward) i po tym ocenić, czy może wejść już na rynek i jeśli tak, to z jak dużą pozycją

Analiza Sentymentów

Polega na określaniu aktualnego nastawienia rynku. Jak wiadomo rynek to ludzie, a każdy człowiek ma własny pogląd na bieżącą sytuację. Określając odpowiednio jaki pogląd dominuje na rynku będziesz w stanie zająć odpowiednią pozycję.

W analizie sentymentów ważne jest to, aby zrozumieć, że każdy inwestor na świecie ma wpływ na rynek. To, jakie pozycje zdecyduje się otworzyć ma realny wpływ na cenę instrumentu. Informacje zdobyte dzięki rzetelnej analizie technicznej i fundamentalnej nie zawsze będą trafne, jeśli nie weźmie się pod uwagę aktualnych sentymentów wśród inwestorów.