Analiza techniczna – reakcja cen i indeksy forex

forex jak zacząć

1534
Analiza Techniczna
Analiza Techniczna

Analiza techniczna (technical analysis) jest jednym z najistotniejszych narzędzi, na których opiera się praca inwestora i które służą do zarabiania pieniędzy w tym zawodzie. Ta analityczna dyscyplina naukowa zdefiniowana jest jako interpretacja historycznych cen papierów wartościowych, towarów lub waluty w celu ustalenia prognoz dla przyszłych zmian cen na rynku.

Analiza techniczna ma swój początek w sektorze towarowym Europy i Japonii sprzed kilku wieków. Dealerzy dostrzegli, że ceny reagują na siły podaży i popytu a trendy powtarzają się wzajemnie, dostosowując się zwłaszcza do zmian sezonowych. Ten sposób analizy historycznej zmienności cen rozpoczął się od formacji świecowych, które opisywały codzienne dane rynkowe i zmieniły się z czasem w wykresy pozwalające dostrzec rozpoznawalne schematy i przepowiedzieć zwykle następujące konsekwencje.

Od tych wczesnych początków aż do dziś stale dopracowywano i rozbudowywano metodę analizy technicznej. Obecnie nie ma już potrzeby wykonywania złożonych obliczeń, odkąd oprogramowania dla pecetów potrafią przetwarzać ogromne ilości danych, aby uzyskać przydatne informacje. Wykresy można tworzyć na poczekaniu, żeby ułatwić rozpoznanie schematów i wykrycie trendów we wczesnej formacji.

Te najbardziej użyteczne narzędzia znane są jako wskaźniki analizy technicznej. Zakładają one zastosowanie średnich kroczących oraz innych matematycznych wzorów w celu zmierzenia dynamiki rynku. Pożądanym rezultatem jest wskazanie momentu, w którym na rynku obecna jest nadwyżka popytu lub nadwyżka podaży, w którym klasyczne formacje liniowe osiągają wartości maksymalne i minimalne. Chodzi o to, by wykresy cenowe odzwierciedlały optymalne momenty na włączenie bądź wycofanie się z rynku, wspierając tym samym główną strategię inwestowania – kupowanie po najniższej i sprzedawanie po najwyższej cenie dla zysku.

Analiza techniczna bywa krytykowana. Nie rościła sobie jednak przecież nigdy miana techniki doskonałej. Wyniki historyczne nie mogą być gwarantem przyszłego zachowania cen, jednak analiza dowiodła, że może przewidywać istotne rezultaty w sposób ciągły, w ramach akceptowalnych granicznych wartości statystycznych. Inwestowanie to trudne zajęcie, jednak profesjonalny inwestor potrzebuje tylko niewielkiej przewagi, żeby osiągnąć sukces na rynku, a analiza techniczna jest narzędziem, które daje mu taką przewagę.