Arkusz zleceń

372
giełda analiza fundamentalna wskaźniki

Czym jest arkusz zleceń?

Arkusz zleceń (ang.order book) – znajdujące się w giełdowym systemie komputerowym zestawienie ofert kupna i ofert sprzedaży akcji danej spółki wynikających ze zleceń składanych przez inwestorów.

Jest aktualizowany w czasie rzeczywistym i stanowi ważny wskaźnik głębi rynku. Arkusz zleceń pomaga graczom ocenić stan gry w danym momencie.

Arkusz zleceń giełdowych

Gdzie słyszałeś o arkuszu zleceń?

Zarówno Ty, jak i Twój doradca finansowy, występując w charakterze inwestora, możecie korzystać z arkusza zleceń w celu oceny poziomu zapotrzebowania na papiery wartościowe, a także rodzaju inwestorów – kupujących lub sprzedających, prywatnych lub instytucjonalnych.

Co powinieneś wiedzieć o arkuszach zleceń?

Arkusze zleceń znacznie poprawiły przejrzystość rynków finansowych. Zlecenia kupna-sprzedaży ujęte w arkuszu zleceń są uporządkowane według ceny. Arkusz pokazuje także liczbę bidów i ofert na każdym poziomie cenowym.

Pozwala na zidentyfikowanie dużej nierównowagi w zleceniach od strony kupna lub sprzedaży, dając jasne wskazówki co do tendencji cenowej w zakresie papierów wartościowych.

Jednak kupujący i sprzedający czasami pozostają anonimowi, więc nie będziesz wiedział, czy są to osoby, czy instytucje, a arkusz zleceń nie pokazuje zamówień składanych do tak zwanych „ciemnych książek”.