Baryłka ropy

1823
Ropa Naftowa
Ropa Naftowa-Handel Ropą

Baryłka ropy naftowej

Obecnie międzynarodową jednostką miary ropy jest baryłka. Termin baryłka oznaczający kadź lub małą beczkę pochodzi od terminu galloromańskiego „ barriculus”. Baryłki używa się zarówno w odniesieniu do ropy naftowej jak również do obliczania pochodnych ropy takich jak benzyna.

Baryłka ropy. Ile to litrów ?

Baryłka – jednostka objętości (około 160 l) cieczy i ciał sypkich, poza krajami anglosaskimi używana głównie w handlu ropą naftową.

  • 1 baryłka ropy naftowej (skrót: 1 bbl) = 42 galony amerykańskie = 158,987295 l (~159 l) – standardowa jednostka objętości w przemyśle naftowym.
  • 1 baryłka brytyjska (skrót: 1 Imp.bl.) = 36 galonów brytyjskich = 163,6416 l (~164 l) – używana w Wielkiej Brytanii w handlu piwem.

Czym jest baryłka?

Często spotykamy się z pojęciem baryłki wyrażonej w skrócie za pomocą symboli „bl” lub „bbl”. Odpowiednik baryłki ropy jest przede wszystkim wyrażony w galonach amerykańskich i odpowiada dokładnie 42 galonom czyli około 159 litrom.

Początkowo baryłka była używana jako beczka na śledzie. Później została przerobiona w taki sposób, aby można było przechowywać w niej ropę.

Pierwszym terminem używanym do określenia tej baryłki był termin „blue barel” z uwagi na niebieski kolor pierwszych amerykańskich baryłek, dlatego używa się symbolu „bbl”. Mimo, że pojęcie baryłki jest pojęciem typowo amerykańskim (pozostałe kraje podawały ilość ropy w tonach), stało się ono wartością referencyjną w celu określenia ceny ropy. Zauważmy, że tona ropy to około 7,6 baryłki.

Baryłka używana jako jednostka miary

Obecnie ropa jest bardzo rzadko pakowana i przewożona w baryłkach. Koncerny naftowe wybierają cysterny i tankowce, które są znacznie skuteczniejsze i których pojemność jest znacznie większa. Jednakże baryłki używa się dalej jako jednostki miary.

Jakość ropy

Istnieje kilka źródeł produkcji ropy, a więc kilka rodzajów ropy. Należy zauważyć, że im ropa jest cięższa, tym jest mniej pożądana. Jakość ropy różni się więc między producentami i cena baryłki zmienia się również w zależności od stopnia jakości. Niewątpliwie wyjaśnia to dlaczego niektóre baryłki używa się jako referencyjne na międzynarodowym rynku ropy naftowej.

Baryłka ropy Brent

Dotyczy to szczególnie baryłki ropy Brent, która jest jedną z rop naftowych referencyjnych na świecie. Pochodzi ona z 19 punktów wydobycia położonych na morzu Północnym, których szczególną cechą jest produkowanie ropy lżejszej, a więc łatwiejszej w rafinacji.  Cena baryłki ropy Brent jest następnie przedmiotem obrotu na giełdzie w Londynie i reguluje większość światowych cenników ropy naftowej. Niewątpliwie z powodu tej jakości ropa Brent stała się wskaźnikiem finansowym notowanym na giełdzie.

Jeśli zdecydujesz  się na rozpoczęcie handlu lub kupowania ropy, nadejdzie dzień, w którym będziesz zmuszony zainteresować się kursem ropy Brent. Większość platform handlowych proponuje wyświetlanie w czasie rzeczywistym kursu baryłki ropy Brent jako kursu referencyjnego w odniesieniu do ceny ropy naftowej.

Jednakże trzeba zachować czujność, ponieważ ropa Brent nie jest jedyną baryłką referencyjną i w zależności od pochodzenia wybranego brokera, może on używać innych baryłek. Należy jednak zauważyć, że wszyscy europejscy brokerzy używają baryłki ropy Brent.

Spekulowanie na cenach baryłki ropy na giełdach:

Wahania ceny baryłki ropy na giełdach mogą przynieść zyski dzięki umowom CFD proponowanym przez maklerów online. Umowy te, proste w użyciu, umożliwiają osiągnięcie szybkich zysków obstawiając wzrost lub spadek kursu baryłki ropy naftowej.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut