Budowa świecy japońskiej i rodzaje świec

analiza techniczna: świece japońskie

3121
świece japońskie

W Japonii stosuje się tę metodę analizowania wykresów od kilku wieków, ale dopiero w ostatnich latach świece zdobyły popularność na Zachodzie.

Termin analiza świecowa odnosi się do dwóch różnych, choć powiązanych ze sobą kwestii. Po pierwsze, i jest to chyba rzecz bardziej znana, chodzi o metodę przedstawiania danych na wykresie. Po drugie, jest to sztuka rozpoznawania określonych sekwencji świec, które mają znaczenie prognostyczne. Na szczęście obie te metody można stosować zarówno niezależnie od siebie, jak i w połączeniu.

Japońskie formacje świecowe odzwierciedlają zmiany nastroju inwestorów dokonujące się wraz z rozwojem sytuacji na rynku. Analiza świecowa sprawdza się właśnie dlatego, że ludzkie reakcje są w określonych sytuacjach podobne.

Japońska formacja świecowa może składać się z pojedynczej świecy lub stanowić połączenie kilku świec, zwykle nie więcej niż pięciu. Wprawdzie większość formacji świecowych wykorzystuje się do określania punktów zwrotnych na rynku, ale są też takie, które wskazują na kontynuację trendu. Mamy zatem formacje odwrócenia i kontynuacji. Jeśli dana formacja odwrócenia trendu wskazuje na początek hossy, to formacja odwrotna sugeruje nadejście bessy. Formacje występujące w takich parach nazywają się zwykle tak samo, choć w kilku przypadkach jest inaczej.

budowa świecy forex

Rodzaje świec japońskich

świece japońskie

świece japońskie

rodzaje świec japońskich

japońskie świece giełda forex

 

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut