Budowanie zespołu według teorii ról dr Belbina, czyli jak stworzyć dream team?

377

Umiejętność pracy w grupie to wymaganie stawiane obecnie większości pracowników. Jednak to, jak układa się współpraca w zespole, nie zależy tylko od jego członków, lecz także od tego, jak zostaną dobrani przez menedżera.

Brytyjski naukowiec, dr Raymond Meredith Belbin, na początku lat 70. podjął się badań, które miały na celu wyjaśnienie różnic między zespołami ludzi – to dlaczego jedne grupy potrafią ze sobą współpracować, a inne nie – oraz znalezienie sposobu na podnoszenie skuteczności pracy zespołowej.

Przeprowadził eksperyment. Zaprosił do niego menedżerów z całego świata i podzielił ich na zespoły, które w tym samym czasie wykonywały skomplikowane zadania. W trakcie doświadczenia oceniano cechy osobowe, zachowania i style intelektualne poszczególnych członków zespołów, za pomocą testów psychometrycznych.

Role zespołowe Belbina

Po prawie dziesięciu latach, dr Belbin wraz z naukowcami z Henley Management College stwierdzili, że aby zespół mógł odnosić sukcesy, jego członkowie muszą się uzupełniać. Wyróżnił dziewięć ról zespołowych niezbędnych do skutecznego działania.

Role zespołowe Belbina opisują schematy zachowań, charakterystyczne w relacjach pomiędzy ludźmi, które mogą przyczyniać się do podnoszenia efektywności pracy w zespole. Według teorii naukowca, tylko grupy, których członkowie posiadają pełny wachlarz zachowań, odnoszący się do wszystkich ról, są w stanie działać bardzo skutecznie, zapewniając powodzenie w realizacji poszczególnych projektów.

Efektywna praca w zespole

Każdy w zespole powinien potrafić rozpoznać, jaka jest jego rola. Do jej rozpoznania mogą przyczynić się m.in. opinie współpracowników i zwierzchników. Wiedza o tym, co inni uważają za mocne, a co za słabe strony danej osoby, umożliwia dodatkowo optymalizowanie indywidualnego wzbogacania zespołu.

Wykorzystanie koncepcji Belbina może pomóc:

  • rozpoznawać czy podział ról zespołowych w grupie jest równomierny,
  • rozpoznawać działania służące zwiększeniu skuteczności zespołu w odnoszeniu sukcesów,
  • ulepszyć dynamikę zespołu.

Barbara Szymańska – Odwiedź mnie na www.motivationcoach.pl

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut