CATALYST

571
giełda walut forex

Czym jest rynek CATALYST?

Catalyst – rynek obrotu długiem m.in. obligacjami.

To tutaj notowane są obligacje korporacyjne i tutaj za pośrednictwem GPW odbywa się handel tymi papierami wartosciowymi.

Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Catalyst tworzą cztery platformy obrotu (regulowane i alternatywne) – wszystkie przeznaczone są dla nieskarbowych instrumentów dłużnych : obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych. Zasady notowań sesyjnych na rynkach regulowanych i alternatywnych są identyczne.

Instrumenty wprowadzone do obrotu na Catalyst, w segmentach organizowanych przez GPW notowane są wg następującego harmonogramu:

  • godz. 8:30 – 9:00 – Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
  • godz. 9:00 – Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)
  • godz. 9:00 – 16:50 – Faza notowań ciągłych
  • godz. 16:50 – 17:00 – Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
  • godz. 17:00 – Faza zamknięcia (określanie kursu na zamknięciu)
  • godz. 17:00 – 17:05 – Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

Na wszystkich rynkach tworzących Catalyst realizacja transakcji gwarantowana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a na emitentach spoczywają obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut