City of London

312

Londyńskie City – City of London

City of London zwany czasem Square Mile (ang. mila kwadratowa – taką powierzchnię w przybliżeniu zajmuje City) lub The City– jednostka administracyjna mająca prawa miejskie w granicach Londynu, w której obecnie skupia się większość działalności handlowo-bankowo-ubezpieczeniowej Wielkiej Brytanii.

Wiodące na świecie centrum finansowe w Londynie, w Anglii. Zanim rozrosło się w dzisiejszą metropolię, City było otoczonym murami miastem o powierzchni zaledwie jednej mili kwadratowej, zbudowanym wokół pierwszego mostu łączącego brzegi Tamizy (stąd potoczna nazwa Square Mile – „Mila Kwadratowa”). City, choć tkwi w samym centrum wielkomiejskiego Londynu, nadal korzysta ze specjalnych, dawnych przywilejów. Mimo że uległo modernizacji i doświadczyło bombardowań, zachowało dickensowski charakter, który tworzą małe uliczki i stare budynki. Poza swoim romantycznym wizerunkiem, dzielnica ta ma wiele wspólnego ze światem realnym.

Można tu znaleźć:

 • jeden z najstarszych światowych banków centralnych, Bank of England (rok
  zał. 1656);
 • siedziby większości brytyjskich instytucji finansowych;
 • centrale ponad 200 międzynarodowych banków: sieci, oddziały, biura przedstawicielskie;
 • duży rynek pieniężny i walutowy w funtach i walutach obcych;
 • banki handlowe i inwestycyjne;
 • finansowe centra doskonałości;
 • Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych obracającą akcjami;
 • przemysł ubezpieczeniowy;
 • obrót transakcjami terminowymi i opcjami;
 • handel i rozliczenia w kruszcach;
 • leasing samolotów.

Londynśkie City jako mekka handlu wymieniane jest obok Nowego Jorku, Tokio i Frankfurtu. W wielu dziedzinach (np. w bankowości międzynarodowej, handlu euroobligacjami, transakcjach walutowych) zajmuje pierwsze miejsce. Niewidzialne zarobki tej dzielnicy przynoszą gospodarce brytyjskiej miliardy funtów rocznie. Jak City to robi w obliczu konkurencji z innymi europejskimi krajami, które mają większy PNB? Wszystko dzięki mieszance historii, położenia geograficznego (między Nowym Jorkiem a Dalekim Wschodem), języka, infrastruktury i efektywnego nadzoru ze strony prawodawców. Kolejną zaletą jest otwartość dzielnicy na przyjezdnych z zagranicy. Wszystko to sprawia, że City stanowi ulubione miejsce prowadzenia międzynarodowej działalności finansowej. City to nie tylko miejsce, lecz także stan umysłu. W debatach na temat polityki gospodarczej City opowiada się za zyskiem handlowym, bezpieczeństwem gospodarczym i przestrzeganiem przepisów skarbowych.