Czym jest dźwignia finansowa?

forex

1156
Dźwignia Finansowa
Dźwignia Finansowa

Chcąc poznać zasadę funkcjonowania rynku Forex, koniecznością jest zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami. Istotne znaczenie ma zrozumienie spreadu. Jest to różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna konkretnej waluty. Wartość tę określa się za pomocą tzw. pipsów. Za jeden pip uważa się 1/100 część procenta. Spread wynosi 10 pipsów, jeśli oferta na daną parę walutową wynosi 1,4222/1,4232. Wielu początkujących inwestorów zastanawia się, czy w ogóle istnieje możliwość pojawienia się jakichkolwiek zysków, operując tak niewielkimi jednostkami. Okazuje się, że można, a to wszystko dzięki możliwości skorzystania z dźwigni finansowej (z ang. leverage). W praktyce oznacza to więc, że wzrost kursu danej waluty zaledwie o kilka pipsów jest w stanie wygenerować ogromne zyski.

Czym jest depozyt zabezpieczający?

Zanim jednak przejdziemy do wyjaśnienia mechanizmu działania dźwigni finansowej, warto poznać znaczenia pojęcia depozytu zabezpieczającego. Jest to nic innego jak kwota, którą inwestor przeznacza na kontrakt Forex. depozyt zabezpieczający = wartość zlecenia * wymagany depozyt (% )* kurs pary walutowej

Jak działa dźwignia finansowa?

Istnienie dźwigni finansowej związane jest z tym, że zmiany kursów walut są niewielkie. To, jak się obawiają wszyscy początkujący inwestorzy, przynosiłoby minimalne zyski. Korzystnie z dźwigni finansowej pozwala zatem na zwiększenie zysków.

Mechanizm działania dźwigni polega na zwielokrotnieniu dostępnych na koncie inwestora środków. W praktyce oznacza to możliwość zakupu walut za 20 000 $, mając na koncie zaledwie 100$ (w przypadku, gdy dźwignia finansowa wynosi 1:200).

Przykład. Mamy do dyspozycji 5000 zł. Wybieramy parę walutową EUR/PLN, której kurs wynosi 3,5000. Oznacza to, że za 1 euro musimy zapłacić 3,5 PLN. 100 000 jednostek (1 lot) wyniesie nas 350 000 PLN (100 000 * 3,5000). Ponieważ dysponujemy znacznie mniejszym kapitałem, musimy skorzystać z dźwigni finansowej, np. 1:100. W efekcie potrzebujemy 100 razy mniejszej kwoty niż jest wymagana, czyli 3500 PLN (350 000: 100 = 3500).

Jaki płynie z tego wniosek? By móc zacząć inwestować, musimy posiadać depozyt w wysokości 1/x, w przypadku, gdy wybieramy dźwignię 1:x. W efekcie otwieramy pozycję za 5000 złotych, jednakże zysk i strata (w przypadku dźwigni 1:00) będzie obliczana od 500 000 złotych. Jeśli dojdzie do zmiany kursu pary walutowej o 0,5%, wówczas dojdzie do 50-procentowej zmiany realnej naszej wpłaty. Jeśli zmiana kursu nastąpi zgodnie z naszymi oczekiwaniami, wówczas wygenerujemy zysk 2500 złotych.

Znaczenie dźwigni finansowej

Bez dźwigni finansowej inwestorzy nie byliby w stanie osiągać tak wysokich zysków. Potrzebny byłby zatem znacznie większy kapitał do rozpoczęcia działań na rynku Forex, a co za tym idzie – liczba inwestorów byłaby bardzo ograniczona. Dzięki dźwigni praktycznie każdy jest w stanie zarabiać na zmianach kursów walut. Większość może sobie pozwolić na zainwestowanie 100$, licząc na średni miesięczny szysk wynoszący 30% (tyle z reguły „wyciągają” średnio zaawansowani inwestorzy).

Nie da się ukryć, że korzystanie z dźwigni finansowej pozwala na osiągnięcie niewiarygodnie wysokich zysków. Trzeba jednak liczyć się z tym, że nieumiejętne z niej korzystanie oraz jej nadużywanie zwykle doprowadza do ogromnych strat – całości lub części wykorzystywanych środków. Należy mieć świadomość, że im wyższa dźwignia finansowa, tym większe ryzyko utraty inwestycji, w przypadku, gdy kurs pary walutowej zmieni się na naszą niekorzyść. Dlatego też zaleca się – szczególnie wtedy, gdy zaczynamy swoją przygodę na rynku Forex – otwierać pozycje o wartości 1/10 kontraktu.

Jak ograniczyć ryzyko?

Wiemy już, że nieumiejętne i nierozsądne korzystanie z dźwigni finansowej może bardzo szybko doprowadzić do wyzerowania konta i pozostawienia nas z ogromnymi długami. Dlatego też wiele osób zastanawia się, w jaki sposób można ryzyko ograniczyć. Trzeba zdawać sobie sprawę, że nie ma jednej uniwersalnej „recepty”. Aczkolwiek jedną z możliwości jest skorzystanie z opcji „Stop loss”. Polega to na ustawieniu takiego kursu minimalnego, na jaki inwestor jest w stanie się zgodzić. Gdy dana para walutowa osiągnie taką wartość, wówczas pozycja jest automatycznie zamykana. W ten sposób inwestor nie straci więcej pieniędzy niż sobie to „zaplanował”.