Dane rynkowe

258
internet technologia

Dynamiczny charakter rynków finansowych sprawia, że zapotrzebowanie na dane rynkowe nieustannie rośnie. GPW dostarcza kompletne informacje o notowaniach z warszawskiej giełdy wykorzystując zaawansowane rozwiązania technologiczne w celu dostarczenia danych w sposób szybki oraz rzetelny, zaspokajając potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym, takich jak dystrybutorzy informacji, podmioty wykorzystujące dane w aplikacjach do handlu automatycznego, zarządzania ryzykiem, analizy ilościowej, czy zarządzania portfelem.

Czym są dane rynkowe?

Dane rynkowe są danymi publikowanymi przez ośrodek obrotu, na przykład giełdę, informującymi przedsiębiorców i inwestorów o najnowszych cenach instrumentów finansowych, takich jak akcje, instrumenty pochodne, towary i waluty.

Gdzie słyszałeś o danych rynkowych?

Dane rynkowe są kluczową częścią wiadomości finansowych. Być może widziałeś je w serwisach informacyjnych, takich jak BBC czy Reuters, podających aktualne informacje o danych rynkowych.

Co powinieneś wiedzieć o danych rynkowych?

Dane rynkowe pozwalają zarówno poznać bieżące ceny produktów inwestycyjnych, jak i zidentyfikować trendy historyczne. W efekcie mogą Ci one pomóc w ocenie, które produkty potencjalnie stanowią dobrą inwestycję.

Metody handlowe, takie jak handel wysokich częstotliwości, wykorzystują te dane do podejmowania szybkich decyzji inwestycyjnych, co sprawia, że szybkie rozpowszechnianie danych rynkowych jest niezwykle ważne.

Dane rynkowe zazwyczaj zawierają informacje obejmujące symbol giełdowy produktu, ostatnią bid price i ask price, czas ostatniego kwotowania i transakcji oraz cenę i wielkość ostatniej sprzedaży.

Dane czasu rzeczywistego

Szeroki zakres oferowanych danych czasu rzeczywistego obejmuje rynek główny GPW, NewConnect, Catalyst, Treasury BondSpot, TGE oraz GPW Benchmark. Odbiór danych z GPW możliwy jest poprzez bezpośrednie podłączenie do systemów informatycznych Giełdy, bądź za pośrednictwem dystrybutorów informacji udostępniających produkty informacyjne GPW (Giełda nie pośredniczy w nawiązywaniu takiej współpracy ani nie ingeruje w jej zasady, jednak w umowach zawartych między GPW a obiema firmami znajdują się zapisy zastrzegające, że zasady te nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Umowy Licencyjnej na Dane Rynkowe, jaką podpisuje z GPW każdy z podmiotów).

Oferta danych czasu rzeczywistego jest dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników rynków finansowych i obejmuje:

  • Dane czasu rzeczywistego wykorzystywane w trybie wizualizacji danych na urządzeniach odbiorczych (display)Dane czasu rzeczywistego udostępniane poprzez przekaz elektroniczny do dystrybutorów informacji, którzy po odpowiednim przetworzeniu danych przekazują je pod-dystrybutorom oraz swoim abonentom w formie własnych serwisów. Dane czasu rzeczywistego w trybie wizualizacji wykorzystywane są przede wszystkim w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Do dystrybutorów danych czasu rzeczywistego należą agencje informacyjne, domy maklerskie, portale internetowe oraz firmy programistyczne.
  • Dane czasu rzeczywistego wykorzystywane bez wizualizacji na urządzeniach odbiorczych (non-display)Dane czasu rzeczywistego wykorzystywane w aplikacjach do handlu automatycznego bądź innych aplikacjach niewizualizujących danych, które służą do zarządzania ryzykiem, analizy ilościowej, zarządzania funduszem, zarządzania portfelem lub generowania sygnałów inwestycyjnych wspierających składanie zleceń w sposób inny niż automatyczny.

Dane opóźnione

Opóźnienie danych w porównaniu z danymi czasu rzeczywistego wynosi 15 min.

Jeśli firma zamierza udostępnić dane giełdowe opóźnione o 15 minut, zobowiązana jest uprzednio podpisać z GPW Umowę Licencyjną na Dane Rynkowe (jest to taka sama umowa jak w przypadku dystrybucji danych w czasie rzeczywistym).

Dystrybutor wnosi w tym przypadku jedynie opłatę roczną i może dystrybuować dane opóźnione do nieograniczonej liczby klientów, a także umieszczać dane na swojej ogólnodostępnej stronie internetowej.