Indeks DAX 30

Indeks DAX

1753

Kurs niemieckiego DAX 30 (Wykres i notowania)

INDEKS DAX

DAX (niem. Deutscher Aktienindex) to najważniejszy niemieckim indeks akcji. Jest tak zwanym indeksem wynikowym (ang. Performanceindex), co oznacza, że bierze pod uwagę nie tylko wzrost cen akcji, ale i również wzrost kapitału  poprzez wypłatę dywidendy.

DAX – najważniejszy indeks giełdowy w Strefie Euro

DAX wcześniej znany jako Deutscher Aktien indeX 30, powstał 30 grudnia 1987 z wartością bazową równą 1000 i reprezentuje indeks zwrotu 30 niemieckich spółek blue chips notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Zobacz także Deutsche Börse – niemiecka giełda.

Niemcy od dłuższego czasu są jednym z krajów strefy euro o największym wzroście PKB naturalne więc jest, że indeks o największej kapitalizacji rynkowej ma dosyć duże znaczenie na rynku międzynarodowym.

Znaczenie DAX wynika z faktu, że reprezentuje około 75% kapitalizacji rynku niemieckiego. Najistotniejszymi sektorami występującymi w indeksie DAX są sektory: samochodowy, chemiczny, konsumencki oraz farmaceutyczny i medyczny. Sektorami o mniejszym znaczeniu są: sektor budowlany, technologiczny i oprogramowania.

Zasada ogólna DAX:

DAX może być uznawany jako najważniejszy indeks w strefie euro i ma kluczowe znaczenia dla waluty euro.

Zawieranie transakcji na indeks DAX

Indeks DAX (Deutscher Aktien Index) uwzględnia akcje 30 największych spółek niemieckich, notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Gospodarka niemiecka to największa indywidualna gospodarka w Europie, wskutek czego DAX jest istotnym indeksem europejskim, wartym śledzenia. Niektóre ze spółek objętych indeksem DAX 30 to: BMW, Siemens, Adidas i Deutsche Bank.

30 spółek objętych indeksem stanowi 75% wartości giełdy we Frankfurcie. DAX to najczęściej cytowany indeks reprezentujący stan gospodarki niemieckiej, często porównywany z amerykańskim indeksem Dow Jones Industrial Average.

DAX 30: Co trzeba wiedzieć

  • Spółki notowane na giełdzie we Frankfurcie prowadzą działalność w ponad 80 krajach, a wielu uczestników rynku to spółki mające swą siedzibę poza granicami Niemiec, wskutek czego indeks silniej reaguje na czynniki mające wpływ na rynek globalny.
  • DAX to indeks ważony wartością giełdową, co oznacza, że ceny akcji są ważone według wartości rynkowej wszystkich akcji będących w obrocie. Spółki są wybierane na podstawie wartości giełdowej i wielkości portfela zamówień, a spółki składowe są poddawane ocenie co kwartał.
  • Większość spółek objętych indeksem DAX 30 jest także notowanych na giełdzie amerykańskiej, w związku z czym indeks ten jest także dobrym wskaźnikiem trendów na rynkach amerykańskich. Ponieważ giełdy europejskie są otwierane wcześniej niż północnoamerykańskie, często dostarczają informacji o potencjalnym rozwoju wypadków na giełdach amerykańskich.
  • DAX, podobnie jak wszystkie inne indeksy rynkowe, reaguje na wydarzenia na świecie, takie jak klęski żywiołowe, wojny, niepokoje polityczne i aktualności gospodarcze. Każdy inteligentny inwestor powinien obserwować aktualne wydarzenia i przewidywać reakcję rynku na nie. Istotne jest śledzenie danych ekonomicznych z Niemiec i Unii Europejskiej, w tym stóp bezrobocia, tempa tworzenia miejsc pracy, stóp procentowych, wartości PKB i innych wskaźników ekonomicznych.