Co to jest działalność gospodarcza? – Definicja

964
biznes

Coraz więcej osób zakłada własną działalność gospodarczą. Co rozumiemy pod tym pojęciem? Jakie są główne cele osób prowadzących takie podmioty? Kiedy działalność gospodarcza nie musi być zakładana? Jakie są główne odstępstwa od tej reguły?

Jak definiowana jest działalność gospodarcza?

Warto podkreślić, że istnieje kilka definicji dotyczących działalności gospodarczej. Są jednak pewne cechy wspólne, które pojawiają się w każdym objaśnieniu. Działalność gospodarcza to podmiot, który działa w sposób zorganizowany. To oznacza, że właściciele systematycznie poprawiają jakość oferowanych produktów czy usług. Podejmują też kroki, aby na przykład wynająć lokal na biuro czy magazyn do przechowywania surowców itd. Zabiegają też o Klientów – na przykład poprzez wykupienie miejsca reklamowego itp. Działalność gospodarcza jest wykonywana w celu zarobkowym. Właścicieli interesuje regularne zarabianie pieniędzy.

Trzeba również wspomnieć o ciągłości w działaniu. Wiele osób ma problem, kiedy działalność gospodarcza musi być założona, a kiedy nie jest to konieczne. Jeśli jednak ktoś regularnie wykonuje konkretne zadania, za które otrzymuje pieniądze (nie musi to być 12 miesięcy w roku, ale na przykład każdego następnego lata itd.), to wtedy powinien udać się do odpowiednich urzędów i dopełnić niezbędnych formalności. W innym razie czekają go surowe konsekwencje prawne. Warto w tym miejscu wspomnieć, że są jednak pewne odstępstwa od reguły, o których będziecie mogli przeczytać w ostatnim akapicie tego artykułu.

Cele zewnętrzne i wewnętrzne działalności gospodarczej

Każda działalność gospodarcza posiada swoje cele wewnętrzne i zewnętrzne. O jakich z nich warto wiedzieć? Cele wewnętrzne są związane z prowadzeniem konkretnej firmy lub przedsiębiorstwa. Każdy właściciel musi też spełniać narzucane – na przykład przez urzędy – obowiązki. Jest to zatem odprowadzanie składek ubezpieczeniowych czy płacenie podatków itp. Oczywiście, istotne jest to, aby kształtować jak największy dochód.

Celem zewnętrznym jest także troszczenie się o jak największy produkt krajowy brutto (PKB). Cele wewnętrzne są związane przede wszystkim z profilem konkretnego przedsiębiorstwa lub firmy. Ważnym aspektem jest to, że są one określane indywidualnie przez każdego właściciela lub grupę właścicieli zarządzających danym podmiotem.

Kiedy nie musi być założona działalność gospodarcza?

W pewnych sytuacjach przedsiębiorca nie musi rejestrować własnej działalności gospodarczej. Dzieje się tak wtedy, kiedy jest osobą fizyczną, a przychody w żadnym miesiącu nie przekraczają 50% kwoty minimalnego dochodu. W tym roku ta kwota wynosi 1050 zł. Jeśli zatem sprzedajecie produkty czy wykonujecie konkretne usługi, ale osiągacie mniejszy dochód, to w Waszym przypadku rejestracjach nie jest konieczna. Podobnie, jeśli wcześniej nie prowadziliście działalności gospodarczej lub robiliście to, lecz Wasza firma przed 30 kwietnia 2017 roku została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców.

Kto jeszcze nie musi rejestrować własnej działalności? Są to choćby rolnicy, którzy prowadzą handel detaliczny. Jeśli sprzedają na przykład nieprzetworzone produkty (jak choćby owoce), to nie muszą martwić się, że ewentualna kontrola wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości. Podobnie, jak w przypadku agroturystyki. Osoby, które nie mają jednak pewności czy wykonywane przez nich zadania noszą miano działalności gospodarczej powinny skontaktować się z prawnikiem lub radcą prawnym. Pamiętajcie bowiem, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.

Więcej informacji
Artykuł został przygotowany we współpracy ze stroną https://jak-otworzyc-dzialalnosc-gospodarcza.pl/ – o zakładaniu firmy.