Faktoring – nowy sposób finansowania dla małej firmy

282

Poszukiwanie nowych źródeł finansowania to zwłaszcza dla małych firm jedyny sposób, by utrzymać się na rynku. Wiele mikroprzedsiębiorstw boryka się z problemami finansowymi z różnych powodów, a ograniczenia związane z działaniem na lokalnym rynku utrudniają powrót do pełnego funkcjonowania. Gdzie szukać dodatkowych pieniędzy?

Problemy sektora MŚP

Obserwowanie rynku w małej, lokalnej skali to prosty sposób, by poznać zasady jego funkcjonowania. Tutaj wszystkie zależności są wyraźne i łatwo dostrzegalne. Oczywiście, wiąże się to również z pewnymi ograniczeniami. Mikroprzedsiębiorstwo działające w obrębie jednego miasta dotrze ze swoimi usługami przede wszystkim do miejscowych. Często jest zależne również od swoich kontrahentów, jako że do produkcji pozyskuje surowce od najbliższych dostawców. To wszystko wiąże się też z ograniczonymi możliwościami pozyskiwania nowych środków. Utrata jednego istotnego partnera biznesowego automatycznie wiąże się z dużymi problemami.

A może dotacje lub kredyt?

Oczywiście sprzedaż usług i produktów to nie jedyny sposób pozyskiwania środków finansowych. Wiele instytucji rządowych oferuje przedsiębiorstwom z sektora MŚP dotacje wspierające ich funkcjonowanie. Są one niezwykle istotne zwłaszcza w początkowej fazie funkcjonowania firmy, gdy pozyskanie kapitału stanowi problem. Dotacje, choć pozwalają postawić pierwszy krok, wiążą się także ze spełnieniem odpowiednich wymogów. Dopiero wtedy wniosek o dodatkowe finansowanie zostanie pozytywnie rozpatrzony.  

Innym popularnym sposobem na pozyskanie dodatkowego finansowania są kredyty. Tutaj mechanizm funkcjonowania jest bardzo prosty. Kredytobiorca podpisuje umowę z bankiem, a po dopełnieniu formalności otrzymuje pieniądze na konkretne inwestycje. Ilość otrzymanych środków zależy oczywiście od warunków umowy i możliwości firmy, jednak takie pieniądze mogą się przydać w początkowej fazie rozwoju. Należy jednak pamiętać, że pożyczka wiąże się ze zwrotem pieniędzy wraz z odsetkami.

Faktoring – rozwiązanie dla małych firm

Poszukując źródła dodatkowej gotówki, przedsiębiorca może skorzystać również z alternatywnych rozwiązań. Jednym z nich jest faktoring. Co to takiego? To usługa polegająca no odsprzedaży nieprzeterminowanych faktur. Skupowaniem wierzytelności zajmują się faktorzy, którzy w zamian wypłacają firmom należności, na które opiewają odsprzedane umowy. Faktoring dla małych firm jest rozwiązaniem idealnym, ponieważ uznaje się go za wewnętrzną formę finansowania. To oznacza, że przedsiębiorstwo wykorzystuje własne środki, pochodzące z nierozliczonych jeszcze faktur. Ponadto jest świetną alternatywą dla kredytów i pożyczek.   

Faktoring pozwala również na zachowanie bezpieczeństwa podczas transakcji biznesowych. Zanim podpiszemy umowę z nowym partnerem, faktor może sprawdzić, czy jest on wypłacalny. W ten sposób unikniemy niepewnych kontrahentów, współpracując jedynie z profesjonalnymi podmiotami.