Formacja – Podwójny szczyt i podwójne dno

395
wskaźniki giełda forex
  • Podwójny szczyt i podwójne dno są najbardziej popularnymi formacjami cenowymi
  • Są to formacje odwrócenia trendu, czyli wskazują moment, kiedy cena może zawrócić
  • Mogą być używane na wszystkich interwałach i rynkach

Formacja: Podwójny szczyt

Formacja podwójnego szczytu jest również znana jako “formacja M” z uwagi na jej kształt. Jest tworzona poprzez ukształtowanie się dwóch szczytów, gdzie drugi jest poniżej pierwszego. Perfekcyjna formacja “M” tworzy się w momencie, kiedy dwa szczyty znajdują się na dokładnie tym samym poziomie, ale taka sytuacja nie zdarza się często na rynku, z uwagi na to, że żaden rynek nie jest idealny.

Podwójny szczyt
Podwójny szczyt

Ta formacja jest najpierw tworzona przez pierwszą falę spadkową, po której następuje kolejny ruch, tym razem korekcyjny, który nie jest w stanie przebić ostatniego szczytu. Utworzony dołek zaznaczony zieloną linią, staje się mocnym wsparciem, po którego przebiciu należy oczekiwać dalszych spadków.

Co jest interesujące formacja podwójnego szczytu, w odróżnieniu od wielu innych narzędzi analizy technicznej, to klarowne definiowanie celu transakcji – jako odległość pomiędzy ostatnim szczytem a dołkiem – X.

Formacja: Podwójne dno

Formacja podwójnego dna jest znana jako formacja “W” również z uwagi na jej kształt. Jest tworzona poprzez dwa dołki, gdzie drugi znajduje się nieco wyżej niż pierwszy.

Podwójne dno
Podwójne dno

Formacja jest tworzona poprzez uksztatłtowanie się pierwszego ruchu wzrostowego – pierwszy dołek (1), później cena zaczyna zwalniać, próbując jeszcze raz dotrzeć do poziomu ostatniego dołka, jednak w tym miejscu siła kupujących jest już na tyle duża, że dochodzi do wygenerowania kolejnego ruchu wzrostowego – drugi dołek (2).

Według metodologii Price Action idealnie, jeżeli pierwszy ruch wzrostowy jest ruchem silnym, a ruch korekcyjny ruchem słabym (trwa dłużej niż wzrost, ale ma mniejszą dynamikę).

Formacja podwójnego dna finalnie kształtuje się w momencie wybicia ostatnio utworzonego szczytu – opór (zielona linia na wykresie). Aby zmierzyć potencjalny zasięg formacji, należy odmierzyć odległość od ostatniego szczytu do wcześniej utworzonego dołka w momencie wybicia.

Formacje podwójnego szczytu i podwójnego dna są jednymi z częściej używanych formacji analizy technicznej. Należy pamiętać, że aby w pełni wykorzystać ich potencjał, należy stosować odpowiednie zarządzanie ryzykiem, które jest kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku.