Indeks FTSE 100

Indeks FTSE 100

1402

FTSE 100

FTSE 100 (skrót z ang. Financial Times Stock Exchange, potocznie footsie) – indeks akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange).

Indeks FTSE 100 jest jednym z wielu indeksów zarządzanym przez grupy FTSE, stworzony w 1984 roku z wartością bazową 1000 – jako przedsięwzięcie Financial Times oraz London Stock Exchange (giełda londyńska).

Obecnie, grupa FTSE jest niezależną instytucją i nie jest powiązana z Financial Times.

Chociaż inny indeks grupy FTSE, FTSE All-Share Index jest bardziej wszechstronny, to FTSE 100 jest najczęściej stosowanym indeksem w Wielkiej Brytanii. Wynika to z tego, że uwzględnia 100 spółek blue chips o największej kapitalizacji, które stanowią około 81% kapitalizacji rynku w Wielkiej Brytanii.

Zasada ogólna FTSE100:

FTSE 100 jest często stosowany jako podstawa dla instrumentów pochodnych oraz tzw. Exchange Traded Funds (ETF).

Zawieranie transakcji na indeks FTSE 100

Indeks FTSE 100 (pieszczotliwie nazywany „Footsie”) uwzględnia akcje 100 największych spółek notowanych na giełdzie londyńskiej. Akronim FTSE oznacza Financial Times Stock Exchange, gdyż indeks powstał w 1984 r. jako wspólne przedsięwzięcie Financial Times i giełdy londyńskiej. Te 100 spółek reprezentuje 81% rynków kapitałowych giełdy londyńskiej.

Indeks ten jest ważony wartością rynkową (lub giełdową), co oznacza, że ceny akcji są ważone według wartości rynkowej wszystkich akcji będących w obrocie.

Spółki składowe są co kwartał poddawane ocenie i lista jest zmieniana tak, aby obejmowała 100 czołowych firm pod względem wartości giełdowej (cena akcji pomnożona przez liczbę dostępnych akcji).

Indeks FTSE 100: Co trzeba wiedzieć

  • Choć wszystkie spółki składowe indeksu FTSE 100 to spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii, na indeks mają także wpływ aktualności z Europy. Aktualności z Wielkiej Brytanii mające wpływ na indeks to: zapowiedzi dotyczące stóp procentowych, wielkości produkcji w Wielkiej Brytanii, statystyki PKB i wskaźniki inflacji.
  • W przeciwieństwie do japońskiego indeksu Nikkei, który ma tendencję do naśladowania trendów wskaźników amerykańskich, FTSE 100 zasadniczo odzwierciedla wskaźniki europejskie. Przed zawarciem transakcji na indeks FTSE 100 należy uważnie obserwować zachowanie innych rynków europejskich.
  • Choć spółki uwzględnione w indeksie FTSE 100 to spółki brytyjskie, znaczna część ich przychodów pochodzi spoza Wielkiej Brytanii. Wiele spółek podaje swe zyski w USD zamiast w GBP. Jest to skutkiem globalnego charakteru gospodarki i dotyczy wielu głównych rynków i wskaźników.
  • W FTSE 100 uwzględnianych jest pięć spółek naftowych (Royal Dutch Shell, BP, BG Group, Tullow Oil i Petrofac), na wartość akcji których w dużo większym stopniu wpływają wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Ponadto 13 spółek działa w przemyśle górniczym, a na ceny ich akcji także wypływają wydarzenia na świecie. Z tego względu na wartość indeksu FTSE 100 wpływają zmiany cen towarów. Należy pamiętać o branżach, w których działają spółki tworzące indeks oraz o czynnikach, które mogą mieć wpływ na ceny w takich branżach.
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut