Poradnik inwestora: fundusze ETF

840
etf Exchange Traded Fund

Fundusze ETF

Jednym ze sposobów na uzyskanie ekspozycji na akcje bez konieczności ponoszenia nadmiernego ryzyka związanego z graniem na giełdzie są fundusze ETF – pasywnie zarządzane fundusze inwestycyjne będące przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych na takich samych zasadach, co tradycyjne akcje.

Jako coraz popularniejszy produkt, fundusze ETF łączą korzyści i łatwość inwestowania w akcje z zaletami inwestowania w fundusze powiernicze oraz dywersyfikacją związaną ze śledzeniem funduszy za pośrednictwem gotowych produktów.

Każdy fundusz ETF śledzi jakiś indeks lub benchmark, co oznacza, że celem ETF jest replikowanie zmian śledzonego indeksu lub benchmarku. Fundusze ETF śledzą określone indeksy akcjiobligacji, towarów lub walut – niektóre koncentrują się na wybranych regionach, podczas gdy inne skupiają się na określonych sektorach, w rezultacie czego idealnie nadają się do dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych.

ZASADA

Niektóre fundusze ETF, zwane „odwrotnymi” (inverse) lub „krótkimi” (short), replikują odwrotne zachowanie indeksu lub benchmarku, oferując inwestorom okazję do odnoszenia korzyści ze spadających cen. Lewarowane fundusze ETF oferują tymczasem stałą dźwignię zmian indeksu, zwykle około 2:1 lub 3:1.

KORZYŚCI

Pasywne zarządzanie funduszem ETF zwykle przyczynia się do ograniczenia kosztów w stosunku do funduszy tradycyjnych. Korzyść ta w połączeniu z dostępnością funduszy lewarowanych lub „odwrotnych” sprawia, że idealnie nadają się one do inteligentnego tworzenia zdywersyfikowanych portfeli. Inwestor może podążać za opiniami lub preferencjami, efektywnie zyskując ekspozycję na poszczególne sektory, regiony i indeksy.

Kolejną cechą charakterystyczną funduszy ETF jest to, że są one notowane po cenach bardzo zbliżonych do wartości netto aktywów bazowych. Jest to możliwe dzięki temu, że tzw. „uprawnieni uczestnicy” – zwykle duże instytucje – mogą wymieniać akcje bazowe bezpośrednio na jednostki funduszu w drodze barteru. „Uprawnieni uczestnicy” mogą zatem wykorzystywać wszelkie okazje związane z arbitrażem w sytuacji, w której cena akcji bazowych funduszu jest znacząco wyższa lub niższa od wartości jego jednostek. W rezultacie można mieć pewność, że cena jednostki funduszu ETF pozostanie zbliżona do wartości aktywów bazowych.