Fundusze Hedgingowe

Fundusz hedgingowy

965
Fundusz Hedgingowy
Fundusz Hedgingowy

HEDGE FUND

Jest to rodzaj funduszu inwestycyjnego. Polska nazwa to fundusz hedgingowy. Aktywnie zarządzany fundusz, nastawiony na osiąganie zysków w różnych warunkach rynkowych. W odróżnieniu od tradycyjnych funduszy, zarządzający nie skupia się na naśladowaniu lub pobijaniu wzorca rynkowego (benchmarku). Wykorzystuje w tym celu szersze możliwości inwestycyjne, np. krótką sprzedaż, arbitraż, dźwignię finansową i inne.

Cechą charakterystyczną jest sposób wynagradzania zarządzających, uzależniony od osiągniętych zysków, stąd zdarzają się bardzo spektakularne zarobki kadry zarządzającej. Fundusze hedgingowe z reguły nie są dostępne dla szerokiego grona inwestorów, mają wysokie limity wpłat, np. od miliona dolarów wzwyż. Zależnie od miejsca rejestracji i jurysdykcji, podlegają właściwym organom nadzoru rynkowego.

Według szacunków podczas kryzysu w roku 2008 fundusze hedgingowe na całym świecie odnotowały łączną stratę w wysokości 350 mld USD

Wyniki Funduszu inwestycyjnego

Wyniki uzyskane w przeszłości przez fundusz inwestycyjny. Jest to najczęściej brany pod uwagę parametr funduszu, który porównują i oceniają inwestorzy. Pokazuje jak fundusz radził sobie w przeszłości w różnych warunkach rynkowych. Umownie przyjęte są zdefiniowane okresy w jakich prezentowane są wyniki historyczne. Są to pełne lata kalendarzowe (np. 2012, 2011, 2010 rok) oraz okresy miesięczne (1-3-6 miesięcy), roczne (1-3-5-10 lat), od początku danego roku kalendarzowego i od początku istnienia funduszu. Wyniki te mają wartość historyczną i nie stanowią gwarancji ich powtórzenia w przyszłości. W przypadku funduszy Investors TFI dostępne są zbiorczo w sekcji Wyceny i Wykresy oraz opisach każdego funduszu, a także publikowane są w prasie i na serwisach finansowych.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut