Giełda Papierów Wartościowych

503
Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych – godziny sesji i rodzaje notowań

Początkującym inwestorom Giełda Papierów Wartościowych kojarzy się głównie z możliwością kupna akcji wybranych spółek. Oczywiście to prawda. Jednak warszawska giełda daje dostęp do znacznie większej liczy instrumentów finansowych, w tym tych powiązanych z rynkiem akcji. Warszawska giełda jest jak wielki sklep, gdzie za pośrednictwem domu maklerskiego, można kupować akcje, obligacje, instrumenty pochodne, ETFy, produkty strukturyzowane, certyfikaty inwestycyjne, warranty, a także można zarabiać na spadkach cen akcji – tzw. krótka sprzedaż.

Na początek jednak warto dowiedzieć się w jakich godzinach trwają sesje giełdowe oraz jakie wyróżniamy rodzaje notowań. System notowań ciągłych obejmuje miedzy innymi akcje najbardziej płynnych spółek, obligacje, ale także prawa poboru i prawa do akcji, kontrakty terminowe, warranty i certyfikaty inwestycyjne. System notowań jednolitych dotyczy natomiast akcji spółek, które charakteryzują się mniejszą płynnością.

Godziny otwarcia giełdy papierów wartościowych

Giełda czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.35, to znaczy, że w tym czasie można składać dyspozycje, które znajdą się w arkuszu zleceń. Zakupów jednak można dokonywać głównie w godzinach 8.30-17.20. Zlecenia składane po zamknięciu handlu w dniu poprzednim i przed jego rozpoczęciem mają jednak wpływ na kurs otwarcia. Dlatego kurs zamknięcia z dnia poprzedniego nie musi być identyczny z kursem otwarcia w następnym dniu. Możemy wyróżnić też dwa zasadnicze rodzaje notowań – ciągłe i jednolite.

Notowania ciągłe

Sesja notowań ciągłych rozpoczyna się od przyjmowania zleceń na otwarcie, ta faza trwa do godziny 8.00 do 8.30 dla instrumentów pochodnych i do 9.00 m.in. dla akcji. Następnie do godziny 17.20 trwają notowania, a przez kolejne 10 minut przyjmowane są zlecenia na zamknięcie, które ma miejsce o 17.30. Ostatnim etapem sesji jest dogrywka, podczas której mogą być realizowane zlecenia po wcześniej określonej cenie.

Notowania jednolite

Cenę dla instrumentów notowanych w systemie jednolitym określa się dwukrotnie w ciągu dnia, o godzinie 11.00 i 15.00. Poprzedza je czas przyjmowania zleceń otwarcia, a kończy półgodzinna dogrywka. Zatem od 15.30 do 17.35, gdy w systemie ciągłym ma miejsce dogrywka, na rynku notowań jednolity można składać zlecenia na otwarcie następnej sesji. W tym momencie na Giełdzie Papierów Wartościowychw systemie jednolitym notowanych jest 11 podmiotów.

Znając godziny, w których odbywa się handel na giełdzie, a także posiadając rachunek maklerski można rozpocząć zakup papierów wartościowych. Możliwości wyboru jest wiele. Dostępne są oczywiście akcje, ale także ETFy, opcje, kontrakty terminowe, warranty czy obligacje korporacyjne i samorządowe. Zatem jakie możliwości inwestycyjne, jakie rozwiązania oferuje giełda papierów wartościowych? O tym w jednym z kolejnych tekstów na naszym blogu.

Harmonogram sesji na GPW – podsumowanie

Sesja giełdowa składa się z faz właściwych dla danego systemu notowań.

Notowania ciągłe – akcje

Notowania ciągłe - akcjeNotowania ciągłe – derywaty

Notowania ciągłe - derywatyNotowania jednolite

Notowania jednolite

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut