Instrument pochodny

330
Instrumenty Finansowe
Instrumenty Finansowe

Co to jest instrument pochodny?

Finansowe instrumenty pochodne są tak niesamowicie zróżnicowane, że w zasadzie jest trochę mylące nazywać je jednym „rynkiem”.

Pomyśl o wszystkich rzeczach, których dowiedzieliśmy się dotychczas o rynkach finansowych: o akcjach i udziałach, walutach, towarach, indeksach itd. Z każdą z nich związany jest instrument pochodny.

A teraz wytłumaczmy, co znaczy termin „instrumenty pochodne”. Ten rodzaj papierów wartościowych pochodzi od innych aktywów lub aspektów rynków finansowych. Przyjrzymy się najbardziej popularnym z nich w późniejszej części kursu. Warto jednak wspomnieć, że są to aktywa skonstruowane, co oznacza, że wiele z nich może się wydawać (a często faktycznie jest!) trudne do zrozumienia bez wskazówek.

Wiele kontraktów na instrumenty pochodne jest dostępnych wyłącznie dla inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne i hedgingowe oraz firmy zarządzające aktywami. Najłatwiejszym sposobem, w jaki inwestorzy detaliczni, jak Ty i ja, mogą je nabyć, jest pośrednictwo funduszy założonych przez te instytucje – produkty takie, jak fundusze powiernicze lub fundusze typu ETF.

Ale nawet wtedy potrzebna jest pewna wiedza o tym, w co inwestujesz, ponieważ instrumenty pochodne znajdują się na bardziej spekulacyjnym końcu spektrum ryzyka. Niezrozumienie ryzyka związanego z tymi instrumentami może mieć bolesne konsekwencje dla Twojego portfela.

Dlaczego warto kupować instrumenty pochodne?

Są dwa główne powody, dla których warto kupować instrumenty pochodne: spekulacja i zabezpieczenie. Niektóre papiery wartościowe, takie jak kontrakty różnic kursowych, mogą także oferować inwestorom sposób na handel aktywami bez potrzeby fizycznego posiadania danego aktywa – na przykład możesz kupić lub sprzedać cenę ropy naftowej bez potrzeby robienia miejsca w garażu na te wszystkie baryłki!

Wielu inwestorów instytucjonalnych posiada w swoim portfelu różne instrumenty pochodne. Z reguły nie tworzą one podstawy portfela (są nią zwykle bezpieczniejsze aktywa, takie jak obligacje skarbowe), która ma zagwarantować pewny, ale niski roczny zysk.

Kontrakty na instrumenty pochodne są raczej postrzegane jako tzw. udziały poboczne, czyli coś, przy czym inwestorzy mogą trochę zaryzykować, żeby spróbować powiększyć swój zysk. Nazywa się to spekulacją.

Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane do kompensacji części ryzyka obecnego już w portfelu – nazywa się to zabezpieczaniem lub hedgingiem. Jeśli portfel zawiera przykładowo obligacje korporacyjne, można wykorzystać swapy ryzyka kredytowego jako zabezpieczenie przed niewykupieniem obligacji.

Istnieje wiele innych przykładów zabezpieczania, ale wrócimy do tego później, a na razie przyjrzymy się bardziej szczegółowo różnym rodzajom instrumentów pochodnych. Najpierw przeanalizujemy bardziej popularne produkty, którymi łatwiej handlować i które łatwiej zrozumieć.

https://capital.com