Jak grać na giełdzie

rynek finansowy

975
Inwestycje
Inwestycje

Na początek kilka niezbędnych informacji do gry na giełdzie dotyczących rynku papierów wartościowych i jego funkcjonowania.

Co to właściwie jest giełda?

Giełda papierów wartościowych jest to rynek pieniężny (w naszym kraju znajduje się on tylko w Warszawie), na którym dokonuje się transakcji kupna – sprzedaży: udziałów, akcji, obligacji a także dewiz i złota. Cały obrót prowadzony na rynku giełdowym jest niematerialny, czyli wszystkie papiery wartościowe przechowywane są w formie zapisów elektronicznych w systemie komputerowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Kto może grać na giełdzie?

Grać na giełdzie może każdy, ale tylko za pośrednictwem firm inwestycyjnych, czyli najczęściej domów maklerskich. To one w naszym imieniu mogą składać zlecenia kupna – sprzedaży.

Skąd bierze się kurs (cena)?

Na naszej giełdzie istnieje rynek kierowany zleceniami – transakcje giełdowe są zawierane na podstawie przekazywanych przez członków giełdy tzw. zleceń maklerskich.

Cenę oznaczoną w zleceniu uważa się w przypadku oferty kupna za cenę maksymalną, za jaką jesteśmy chętni nabyć papiery wartościowe a w przypadku sprzedaży – za minimalną, po której zdecydowalibyśmy się je zbyć.

Poniżej znajdziecie wskazówki niezbędne do gry na giełdzie a także pomoc krok po kroku, jak właściwie rozpocząć to przedsięwzięcie.

Jak zacząć grę na giełdzie?

Gra na rynku papierów wartościowych jest to ciężka, czasochłonna a przede wszystkim systematyczna praca, do której niezbędne są:

 • podejście do gry

Każdy, kto zechce rozpocząć inwestowanie na giełdzie, powinien mieć kilka cech charakteru, które niewątpliwie pomogą mu w podejmowaniu ryzyka. Jest to rozwaga, opanowanie oraz odwaga. W grze giełdowej nie ma miejsca na naiwność, nerwy oraz na zbyt dużą ufność wobec innych. Tu liczy się tylko własne przeczucie, przekonanie oraz właściwe informacje.

 • wiedza

Informacja jest niezbędna do podjęcia jakiegokolwiek przedsięwzięcia, szczególnie tak odpowiedzialnego, jak gra na giełdzie. Każdy inwestor powinien wiedzieć, jak ma się zachować w konkretnej sytuacji, znać swoje otoczenie, konkurencję i zagrożenia. Wiedza nabyta już na początku z pewnością ułatwi inwestowanie i sprawne poruszanie się w temacie. Każdy początkujący powinien zaznajomić się z zasadami obowiązującymi na rynku, z ustawami i regulaminem. Należy zapoznać się także z podstawowymi definicjami gry oraz terminami ekonomicznymi. Niezbędna jest także znajomość ogólnych praw giełdy, jej historii, tematyki inwestycji, rynku oraz metod gry na giełdzie.

Od jakiej kwoty zacząć inwestowanie?

Najrozsądniej byłoby, gdyby kapitał, który chcemy zainwestować, był naszą własnością. Nie ma konkretnej wartości, od której należy zacząć. Każdy postrzega tę samą kwotę inaczej, więc to do nas należy wybór, jaką stawkę chcemy zainwestować. Na początek najlepiej przeznaczyć kwotę niewielką, czyli taką, do której nie przykładamy zbyt dużej wagi. Wiadomo wtedy, że jeżeli stracimy te pieniądze, nie spowoduje to w naszym budżecie dużego deficytu. Natomiast jeśli chcemy wzbogacić się, warto zaryzykować i przeznaczyć na grę większą kwotę. Warto jednak z takim inwestowaniem poczekać do chwili, w której już nasza wiedza i orientacja w temacie będą na tyle dobre, że zainwestowanie większej kwoty nie będzie dla nas zbyt niebezpieczne. Każdy inwestor, który bez problemu porusza się w temacie giełdy, gra stawkami, do których przykłada dość dużą wagę.

Otwarcie rachunku inwestycyjnego

Aby być inwestorem i móc prowadzić operacje giełdowe, należy otworzyć rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim. Biuro maklerskie wybieramy, porównując różne biura. Przedsięwzięcie to jest bezpłatne, natomiast za prowadzenie rachunku trzeba uiszczać rocznie określoną opłatę. Rachunek ten składa się z rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego. Należy pamiętać o dokładnym przeczytaniu umowy. Następnym koniecznym krokiem jest wpłacenie gotówki. Potem można już składać zlecenia na giełdzie. Istnieje także drugi sposób otwarcia rachunku tzw. internetowego. Jak sama nazwa wskazuje, wszystkie formalności załatwia się przez internet na stronach domów maklerskich, gdzie wypełnia się formularz. Następnie należy podpisać umowę.

Czym kierować się przy wyborze domu maklerskiego/brokera forex?

 • renoma biura, historia, opinie
 • szczegóły umowy ( przede wszystkim wysokość oprocentowania)
 • koszty prowadzenia rachunku, kwota prowizji, inne opłaty
 • czas przekazów zleceń,
 • możliwość działania na rynkach za granicą

Po otwarciu rachunku inwestycyjnego można już zawierać transakcje. Tu istotna jest cena przez nas wyznaczana. I znów możliwości są dwie. Możemy dokonywać operacji według ceny rynkowej, czyli kursu dnia lub możemy cenę ustalać sami. Jeśli chodzi o pierwszą drogę, cena może wzrosnąć lub spaść o kilka procent (10% dla akcji i 5% dla obligacji). W przypadku drugiej możliwości, gdy sprzedajemy papiery wartościowe, ustalamy minimalną cenę, po której chcemy je zbyć.
Kiedy kupujemy akcje lub obligacje, ustalamy najwyższą cenę, po jakiej chcemy je nabyć. Bardzo ważne jest ustalenie terminu ważności naszego zlecenia. Jeżeli tego nie uczynimy, makler będzie je realizował do ostatniego dnia miesiąca następującego po tym, w którym złożyliśmy zlecenie. Zdarza się, że inwestorzy zaproponują zbyt wygórowaną cenę. Wtedy często dzieje się tak, że nikt nie chce od nas kupić papierów wartościowych i dlatego zlecenie nie zostaje zrealizowane.

Systematyczne zdobywanie informacji

Aby dobrze grać na giełdzie, zarządzać swoim kapitałem oraz być na bieżąco, konieczne jest zdobywanie informacji w stałych odstępach czasowych. Bez systematycznego zdobywania wiedzy nie jest możliwe dobre podejmowanie decyzji giełdowych. Najszybszą drogą do zaczerpnięcia informacji jest oczywiście internet. Strony instytucji finansowych, banków, domów maklerskich czy największych wyszukiwarek są w zasięgu ręki przez 24 godziny na dobę. Dlatego aby zacząć wygrywać, należy śledzić wiadomości dotyczące gospodarki i analizować wykresy, czytać codzienną prasę i być czujnym na każdą zmianę kursu.

Największe błędy, jakie popełnia inwestor:

 • brak systematyczności
 • uleganie emocjom
 • brak odwagi do podjęcia ryzyka a także problem z oceną jego stopnia
 • brak jakichkolwiek planów i zamierzeń
 • naiwność w stosunku do konkurencji, publikacji
 • brak wiedzy na temat rynku

Początki zawsze bywają trudne, szczególnie, jeśli chodzi o podjęcie ryzyka na giełdzie. Nie każdy ma odwagę od razu zainwestować jakąś kwotę, nie mając doświadczenia w grze. Dla początkujących lub dla tych, którzy po prostu chcą się sprawdzić, istnieje Internetowa Gra Giełdowa. Inwestorzy otrzymują wirtualne pieniądze, którymi uczą się dysponować, a przy tym zaznajamiają się z zasadami świata giełdy.