Jak handlować najpopularniejszą parą walutową: EUR/USD

euro i dolar

3149

Parą walutową, którą najczęściej handlują inwestorzy na rynku forex jest euro (EUR) w połączeniuz dolarem amerykańskim (USD). Poniżej przestawiamy krótką historię tej pary i najważniejsze informacje, jakie należy o niej wiedzieć przed dokonaniem transakcji oraz wskazówki, jak można osiągnąć sukces na rynku podczas handlu tym instrumentem.

Historia pary walutowej euro do dolara amerykańskiego

Euro zostało wprowadzone w styczniu 1999 roku, a kurs otwarcia euro w stosunku do dolara wynosił 1,1795. W następnych miesiącach kurs wymiany gwałtownie spadł osiągając, w roku 2000 , historyczne minimum wynoszące 0,8225. Nim euro w pełni zostało wprowadzone do obiegu w roku 2002, kurs osiągnął poziom 0,8906. W ciągu następnych lat nowa waluta systematycznie zyskiwała akceptację, a jej wartość rosła, aż w listopadzie 2002 roku, kurs EUR przekroczył parytet względem USD.

W lipcu 2008 roku, euro osiągnęło swój najwyższy kurs, wynoszący 1,6037, w szczytowym punkcie amerykańskiego kryzysu na rynku kredytów hipotecznych i w czasie upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers w tym samym roku. Od tej chwili kurs waluty ulegał znaczącym zmianom, osiągając poziom minimalny (1,1876) w czerwcu 2010 roku, w wyniku obaw o kryzys zadłużenia w Unii Europejskiej oraz możliwy upadek Europejskiej Unii Walutowej. Kurs euro względem USD jest obecnie najniższy od dwóch lat, co wynika z braku rozwiązania kryzysu zadłużenia UE.

Wysoka płynność, duży wolumen transakcji, niskie spready (widełki cenowe)

Para walutowa EURO/DOLAR jest najczęściej kupowaną i sprzedawaną parą walutową na świecie. Para ta charakteryzuje się najniższymi kosztami transakcyjnymi (spread), a także najwyższą płynnością, co pozwala na efektywne zawieranie transakcji niemalże w każdym momecnie. Duży wolumen transakcji oznacza większą zmienność, która przekłada się z kolei na większą liczbę okazji do skutecznego zajmowania pozycji. W normalnych warunkach rynkowych euro nie jest uznawane za zmienną walutę, co oznacza, że można nią handlować wykorzystując poziomy ochrony przed stratą oraz tradycyjne narzędzia zarządzania ryzykiem na rynku kapitałowym.

Dobra reakcja na podstawowe studia i zasady techniczne

Para walutowa EUR/USD charakteryzuje się mocnymi trendami oraz wiarygodnymi i identyfikowalnymi wzorcami zmiany cen. Istnieje wiele internetowych systemów stworzonych specjalnie dla tej pary, co zwiększa jej popularność i czyni ją atrakcyjną szczególnie dla inwestorów stawiających pierwsze kroki na rynku finansowym.

Znaczna ilość danych fundamentalnych

Istnieje szereg danych fundamentalnych – łatwo dostępnych – które mogą pomóc w analizie potencjalnych ruchów cenowych euro. Informacje gospodarcze to jeden z głównych czynników wpływających na ruchy na rynku forex, a Unia Europejska regularnie publikuje swoje dane gospodarcze informujące o stanie europejskiej gospodarki. Raporty te są szeroko przedstawiane w mediach, dzięki czemu łatwo jest je śledzić. Istotne wskaźniki gospodarcze dla euro to na przykład PKB, indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dane o produkcji przemysłowej. Inwestorzy obserwują często największą gospodarkę Europy, (Niemcy), analizując wyniki produkcji przemysłowej, raporty IFO czy poziom inflacji w tym kraju.

Silny i niezależny bank centralny

Obok Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (FED) jedną z najczęściej obserwowanych instytucji finansowych jest Europejski Bank Centralny (ECB). Wartość waluty zależy często od wiarygodności polityki pieniężnej banku centralnego, bowiem kondycja waluty odpowiada kondycji banku. Inwestorzy uważnie śledzą decyzje ECB dotyczące kontroli nad inflacją i wspierania wzrostu gospodarczego, a także wskazówki przedstawicieli ECB dotyczące przyszłych decyzji związanych z polityką pieniężną. Odbywające się raz w miesiącu posiedzenie ECB dotyczące polityki pieniężnej oraz organizowana po nim konferencja prasowa jest kluczowym czynnikiem wpływającym na kierunek euro.

Wymaga ścisłego monitorowania

Jedną z negatywnych cech pary walutowej EUR/USD jest to, że wszelkie doniesienia związane z aktualnym kryzysem zadłużenia Unii Europejskiej mogą powodować dynamiczne zmiany cen. Aby handlować euro, należy bacznie śledzić wiadomości z Unii Europejskiej. Jest to jedna z kwestii charakterystycznych dla rynku, który otwarty jest 24 godziny na dobę. Z tego powodu skuteczna kontrola nad ryzykiem wymaga ostrożności i uwagi inwestora.

Wskazówki inwestycyjne

Inwestorzy, którzy chcą handlować parą walutową EUR/USD, mogą zacząć od spojrzenia na sesję azjatycką, która jest zwykle mniej zmienna, a ruchy cen są na niej mniejsze, ponieważ w czasie sesji dostępnych jest niewiele danych gospodarczych z Unii Europejskiej. Dzięki temu prościej jest ustalić poziomy wsparcia i oporu oraz kontrolować zarządzanie ryzykiem. Traderzy, którzy chcą wykorzystać zwiększoną zmienność przy dużym wolumenie transakcji, w szczególności na sesjach w Europie i Nowym Jorku, mogą zastosować strategię przebicia (breakout), która może przynosić dobre rezultaty w wysoce zmiennych warunkach handlowych. Euro bowiem podąża często za wybiciami ceny z istotnych poziomów.