Jak inwestować pieniądze na rynku Forex aby zarabiać ?

790
Jak inwestować na giełdzie i bezpiecznie pomnażać swój majątek

Zysk osiągany przez tradera na rynku Forex pochodzi z różnicy w kursach walutowych. Mechanizm handlowy jest prosty; kupujesz, na przykład, 1 euro za 1.2$ i czekasz aż wzrośnie ono do 1.3$. Jak tylko to się zdarzy, sprzedajesz euro i zarabiasz 0.1$.

Inwestować na rynku Forex można z takim samym powodzeniem nie tylko poprzez zakup rosnącej waluty, ale także poprzez sprzedaży waluty, której cena wkrótce zacznie spadać. Twój dochód rośnie proporcjonalnie do zainwestowanej kwoty.

Zaprezentowane liczby zostały użyte tylko w celu opisania mechanizmu działania rynku. W rzeczywistych warunkach transakcje na rynku Forex zawierane są przy znacznie większym wolumenie.

ABY ZARABIAĆ PIENIĄDZE NA RYNKU WALUTOWYM, TRADER MUSI:

  • Posiadać zdolność identyfikowania trendu rynkowego.
  • Znać zasady analizy fundamentalnej, która wymaga obserwowania różnych makroekonomicznych wydarzeń wpływających na wycenę walut.:
  • Obserwować dane ekonomiczne obrazujące gospodarkę krajów, których walutami handluje;
  • Słuchać komunikatów i oświadczeń przywódców tych krajów;
  • Słuchać komunikatów i oświadczeń prezesów banków centralnych;
  • Oglądać wiadomości gospodarcze, itd.

Znać zasady analizy technicznej, która opiera się na trzech postulatach:

  • Wszystkie czynniki mają wpływ na zmiany na rynku
  • Historia się powtarza
  • Ceny zmieniają się w określonym kierunku

Te postulaty znajdują odzwierciedlenie na wykresach zmian kursów wszystkich instrumentów finansowych. Analizowanie wykresów zgodnie z powyższymi zasadami daje możliwość przewidzenia zachowania się cen w przyszłości. Doświadczeni traderzy potrafią przewidywać ruchy cen dotyczące najbliższych godzin albo najwyżej kilku dni. Dlatego też ich strategie handlu kształtowane są na podstawie prognoz krótkoterminowych. Traderzy nie muszą wiedzieć, jaka będzie cena waluty za miesiąc albo pod koniec roku żeby handlować z zyskiem. Należy tutaj podkreślić, że prognozowanie na jeden miesiąc do przodu jest o wiele trudniejsze niż sporządzenie prognozy ma dzień następny. Jakkolwiek, zawsze pomocnym będzie posiadanie odpowiedniej długoterminowej strategii handlu na rynku Forex.

Wiedzieć, kiedy otworzyć a kiedy zamknąć pozycję.

Kluczem do odniesienia sukcesu w handlu na rynku Forex jest poprawne zdiagnozowanie sytuacji na rynku i wytypowanie odpowiedniego momentu na rozpoczęcie transakcji. Trader powinien także przewidzieć zachowanie kursu w niedalekiej przyszłości i otworzyć swoją pozycje w takim kierunku, aby jej zamknięcie w przyszłości przyniosło dochód. Zła prognoza może wygenerować stratę na tej konkretnej pozycji. Stąd też niezwykle ważnym jest, aby nie przegapić odpowiedniego momentu do rozpoczęcia handlu.

Stosować się do zasad związanych z zarządzaniem kapitałem.

Każdy z traderów musi opracować własny system kontroli ryzyka i zabezpieczenia się nadmierną stratą. Odpowiednia konstrukcja takiego systemu zapewni osiąganie stabilnych zysków.

Wprowadzenie w życie takiego systemu wymaga dużej odporności psychicznej. Wahania kursu i emocje z tym związane mogą negatywnie wpływać na podejmowane przez tradera decyzje i prowadzić w efekcie do sporych strat.

Stosowanie się do wszystkich zasad handlu, daje 60% gwarancji, że trader osiągnie zysk. Wysokość zysku w dużej mierze zależy od samego tradera, jego umiejętności przewidzenia zmian rynkowych i sprawdzalności przyjętej strategii handlu.

Przykłady transakcji na rynku Forex

Przykład 1: Transakcja kupna EUR/USD

W tym przykładzie para walutowa EUR/USD kwotowana jest w cenach 1,10100 / 1,10107

Załóżmy, że chcesz kupić 5000€ ponieważ uważasz, że cena EUR/USD wzrośnie. Depozyt zabezpieczający (Próg 1) dla EUR/USD wynosi 1%, co oznacza, że do otwarcia pozycji wystarcza 1% wartości całej pozycji. Zatem w przypadku pozycji o wartości 5000€ depozyt zabezpieczający wyniesie 55,05 USD (1% x (5000€ x 1,10107).

Pamiętaj, że w przypadku niekorzystnego zwrotu na rynku możesz stracić więcej niż depozyt zabezpieczający w wysokości 55,05 USD.

Scenariusz A: transakcja zyskowna

Twoje oczekiwania względem pary EUR/USD okazały się słuszne i w ciągu kolejnych kilku godzin wartość instrumentu wzrasta do poziomu 1,10987 / 1,10994. Decydujesz się na zamknięcie pozycji poprzez sprzedaż na poziomie 1,10987 (aktualna cena Sprzedaj).

Wartość wzrosła o 88 punktów (1,10987–1,10107=0,0088).

Twój zysk wyniósł zatem (5000€ x 1,10987) – (5000€ x 1,10107) = 44 USD.

Scenariusz B: transakcja stratna

Niestety, Twoje oczekiwania względem pary EUR/USD okazały się błędne i w ciągu kolejnych kilku godzin wartość instrumentu spada do poziomu 1,09227 / 1,09234. Obawiasz się dalszego spadku, zatem decydujesz się na ucięcie strat i zamknięcie pozycji poprzez sprzedaż na poziomie 1,09227 (aktualna cena Sprzedaj).

Wartość spadła o 88 punktów (1,09227–1,10107=-0,0088).

Twoja strata wyniosła zatem (5000€ x 1,09227) – (5000€ x 1,10107) = 44 USD.

Transakcja sprzedaży EUR/USD

W tym przykładzie para walutowa EUR/USD kwotowana jest w cenach 1,10100 / 1,10107

Załóżmy, że chcesz sprzedać 5000€, ponieważ uważasz, że cena EUR/USD spadnie. Depozyt zabezpieczający (Próg 1) dla EUR/USD wynosi 1%, co oznacza, że do otwarcia pozycji wystarcza 1% wartości całej pozycji. Zatem w przypadku pozycji o wartości 5000€ depozyt zabezpieczający wyniesie 55,05 USD ((1% x (5000€ x 1,10100)).

Pamiętaj, że w przypadku niekorzystnego zwrotu na rynku możesz stracić więcej niż depozyt zabezpieczający w wysokości 55,05 USD.

Scenariusz A: transakcja zyskowna

Twoje oczekiwania względem pary EUR/USD okazały się słuszne i w ciągu kolejnych kilku godzin cena instrumentu spada do poziomu 1,09213 / 1,09220. Decydujesz się na zamknięcie pozycji poprzez kupno na poziomie 1,09220 (aktualna cena Kup).

Wartość spadła o 88 punktów (1,10100–1,09220=-0,0088).

Twój zysk wyniósł zatem (5000€ x 1,10100) – (5000€ x 1,09220) = 44 USD.

Scenariusz B: transakcja stratna

Niestety, Twoje oczekiwania względem pary EUR/USD okazały się błędne i w ciągu kolejnych kilku godzin wartość instrumentu wzrasta do poziomu 1,10973 / 1,10980. Obawiasz się dalszego wzrostu, zatem decydujesz się na ucięcie strat i zamknięcie pozycji poprzez kupno na poziomie 1,10980 (aktualna cena Kup).

Wartość wzrosła o 88 punktów (1,10980-1,10100=0,0088).

Twoja strata wyniosła zatem (5000€ x 1,10100) – (5000€ x 1,10980) = 44 USD.

Koszty utrzymania pozycji

Jeżeli Twoje pozycje są otwarte po godzinie 17:00 czasu nowojorskiego, zostanie od Ciebie pobrany lub otrzymasz koszt utrzymania pozycji według obowiązujących stawek za utrzymanie pozycji. Co do zasady, jeżeli stopa procentowa pierwszej waluty w parze jest większa od stopy drugiej waluty to: dla otwartej długiej pozycji (na wzrost) Twój rachunek zostanie zasilony; dla otwartej krótkiej pozycji (na spadek) Koszt utrzymania pozycji zostanie pobrany z rachunku.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut