Jak obliczyć wartość pipsa?

forex pips

2547
Pips
Pips

Pips jest najmniejszą wartością o jaką może zmienić się kurs danego instrumentu. O wartości pipsa decyduje wielkość transakcji, kierunek zajmowanej pozycji oraz minimalny krok notowania. Wartość pipsa w walucie kwotowanej dla transakcji na parach walutowych obliczana jest według poniższej formuły:

1pips = [0,0001] x [ilość lotów] x [wartość 1 lota] (dla 1 lota EUR/USD pips= 10$)

dla par z jenem wzór przyjmuje postać:

1pips = [0,01] x [ilość lotów] x [wartość 1 lota]

W przypadku indeksów, metali i ropy wartość pipsa w USD obliczana jest według formuły:

1pips = [0,01] x [ilość lotów] x [mnożnik]

Wartość pipsa przeliczana jest na złotówki po kursie waluty kwotowanej i PLN, a przypadku indeksów, metali i ropy po kursie USDPLN. Dla pozycji długich przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie bid, dla pozycji krótkich wartości pipsa przeliczane są po kursie ask.

Przykładowo dla rynku walutowego najczęściej 1 pips to 0.0001, a zmiana notowania pary EUR/PLN (euro w parze ze złotówką) z 3.4222 na 3.4223 to zmiana kursu właśnie o 1 pips. Dla par walutowych, w których japoński jen jest walutą  kwotowaną, 1pips to 0.01, a zmiana notować EUR/JPY (euro w parze z japońskimjenem) ze 155.22 na 155.23 oznacza wzrost kursu o 1 pips.

Dla pary EUR/USD wartość 1 pipsa dla 1 lota to 10 USD. odpowiednio, dla 0.1 lota wartość 1 pipsa będzie dziesięciokrotnie mniejsza i wyniesie 1 USD.

Dla minimalnej jednostki transakcyjnej, tj. 0.01 lota, wartość 1 punktu będzie równa 0.1 USD (10 centów).

Wiedząc, że 1 lot na rynku walutowym to 100.000 jednostek waluty bazowej, a kurs walutowy wyraża cenę walutowy bazowej w walucie kwotowanej, możemy obliczyć, ile wart jest 1 pips. Wartości 1 pipsa zawsze wyrażone są w walucie kwotowanej. Posłużmy się przykładem pary eurodolara –

EUR/USD:

1 pips dla 1 lota EUR/USD = 100.000 x 0,0001 = 10 USD

1 pips dla 0,77 lota EUR/USD = 77.000 x 0.0001 = 7,7 USD

1 pips dla 0,33 lota EUR/USD = 33.000 x 0.0001 = 3,3 USD

Przykład transakcji:

Kupujemy 1 lot EURUSD tzn. 100 000 EUR

Stosujemy dźwignię 1:100

Walutą naszego rachunku jest dolar USD

Otwieramy kontrakt  przy przykładowej cenie 1,3264, zamykamy 1,3304, czyli  zarobiliśmy 40 pipsów.

Przy dźwigni 1:100 musimy mieć depozyt 1000 EUR, co przy kursie otwarcia 1,3264 daje wartość 1326,40 USD. Tyle musimy zainwestować w 1 lot EURUSD

Wartość 1 pipsa = 10 USD, więc zarobione 40 pipsów daje nam 400 USD zysku.

To jest 30% od zainwestowanego kapitału.

Gdybyśmy w tej samej sytuacji kupili 0,1 lota (1 minilot), wszystkie wartości będą dziesięciokrotnie mniejsze:

Wartość kontraktu 10 000 EUR

Depozyt 132,64 USD

Wartość 1 pipsa = 1 USD

Zysk z 40 pipsów to 40 USD

To jest nadal 30% od zainwestowanego kapitału.

Obliczmy zysk z pierwszej transakcji 

Pozycja krótka (sprzedaż – sell) EURUSD

Otwarcie pozycji 1,4377

Zamknięcie pozycji 1,4130

Zysk 247 pipsów

Dla 1 lota:

Wielkość kontraktu 100 000 EUR

Wartość 1 pipsa 10,00 USD

Wymagany depozyt 1437,70 USD

Zysk 2470,00 USD

To jest 171,8% od zainwestowanego kapitału.

Dla 0,1 lota (1 minilot):

Wielkość kontraktu 10 000 USD

Wartość 1 pipsa 1,00 USD

Wymagany depozyt 143,77 USD

Zysk 247,00 USD

To jest nadal 171,8% od zainwestowanego kapitału.

Dla 0,01 lota (1 mikrolot):

Wielkość kontraktu 1 000 EUR

Wartość 1 pipsa 0,10 USD

Wymagany depozyt 14,37 USD

Zysk 24,70 USD

To jest nadal 171,8% od zainwestowanego kapitału.

Jak widać można zarabiać nie mając ogromnego kapitału. Wystarczy znaleźć brokera który umożliwia zakup minilotów lub mikrolotów.

UZUPEŁNIENIE

Obliczmy zysk z ostatniej transakcji  z 13-12-2010 – kupujemy (buy) czyli otwieramy pozycję długą na GBPUSD po cenie 1,5725, zamykamy po cenie 1,5884 – zysk 159 pp

Dla 1 lota:

Wielkość kontraktu 100 000 GBP

Wartość 1 pipsa 10,00 USD

Wymagany depozyt 1572,50 USD

Zysk 1590,00 USD

To jest 101,11% od zainwestowanego kapitału. W jeden dzień od godz. 13:00 do 21:00

Dla 0,1 lota (1 minilot):

Wielkość kontraktu 10 000 GBP

Wartość 1 pipsa 1,00 USD

Wymagany depozyt 157,25 USD

Zysk 159,00 USD

To jest nadal 101,11% od zainwestowanego kapitału.

Dla 0,01 lota (1 mikrolot):

Wielkość kontraktu 1 000 GBP

Wartość 1 pipsa 0,10 USD

Wymagany depozyt 15,72 USD

Zysk 15,90 USD

To jest 101,11% od zainwestowanego kapitału.

Jak wygląda średni miesięczny zysk z roku 2010 ?

1220 pipsów to:

  1. przy obracaniu 1 lotem 12 200 USD zysku
  2. przy obracaniu 0,1 lotem 1220 USD zysku
  3. przy obracaniu 0,01 lotem 122 USD zysku

Wartości z polskiej walucie PLN otrzymamy mnożąc w/w cyfry przez aktualną wartość dolara w złotówkach.

Przy kursie USDPLN = 2,9400 i kurcie EURUSD = 1,3200

Ad.1-35 868 PLN zysku, przy depozycie 3880 PLN    (1000 EUR = 1320 USD)

Ad.2-3 586 PLN zysku, przy depozycie   388 PLN    (  100 EUR =   132 USD)

Ad.3-358 PLN zysku, przy depozycie     38,8 PLN (    10 EUR =     13,2 USD)