AAA

finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Środowisko i poziom życia

Odczuwając dyskomfort, człowiek podejmuje się działania, którego celem jest usunięcie tej niewygody przez odpowiednie przekształcenie materii ożywionej bądź nieożywionej. Innymi słowy, dokonuje on takich...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Regulacja rynków wrażliwych

Istnieje wiele gałęzi gospodarki, w których decyzja o podjęciu działalności zależy od spełnienia pewnych warunków lub woli urzędników. Specyficzne organy, kierując się szczególnym interesem...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Czynniki kształtujące popyt

Wybory kupujących są kwestią dla ekonomii trudną. Zależą od osobistych, subiektywnych preferencji, których nie sposób zbadać empirycznie przed podjęciem decyzji o zakupie. Znajdują się...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Wiedza a ryzyko

Zanim człowiek podejmie się działania, musi posiadać wiedzę o tym, w jaki sposób wykorzystać zasoby, aby osiągnąć obrany przez siebie cel. Orientacja jest zatem...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Pieniądze to nie wszystko

Większe pieniądze zwykle nie powodują lepszej pracy - twierdzi Daniel H. Pink, były doradca Ala Gora, w książce "Drive". Kompletnie nowe spojrzenie na motywacje....
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Czynniki kształtujące podaż

Wybory produkcyjne wytwórców są ograniczone przez wiele aspektów zarówno natury czysto ekonomicznej, jak i fizycznej (technologicznej). Podstawowa restrykcja fizyczna to rzadkość dóbr oraz technologiczne...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Dobra substytucyjne i komplementarne

Rynkowe ceny dóbr podlegają nieustannym wahaniom. Bliższa analiza tych oscylacji pokazuje, że zmiany cen na jednym rynku pozostają w związku ze zmianami warunków na...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Ceny minimalne

Mechanizm cenowy reguluje m.in. problem niedoborów i nadwyżek. Oznacza to, że w pewnych sytuacjach ceny rosną i zachęcają producentów do dostarczania konsumentom towarów. W...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Ceny maksymalne

Ceny rynkowe pełnią wiele funkcji, umożliwiając taką alokację środków produkcji, aby jak najlepiej realizować potrzeby konsumentów. Między innymi regulują niedobory i nadwyżki. Czasem jednak...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Wymiana barterowa a pieniężna

Pieniądz umożliwił wytworzenie się złożonych form współczesnej gospodarki. Bez niego bylibyśmy skazani na żmudne poszukiwanie bezpośrednio zgodnych potrzeb nabywców i oferentów. Co więcej, przedsiębiorcy...
Admiral Markets
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut