Forex
Strona główna Analiza Techniczna Analiza Techniczna Wskaźniki

Analiza Techniczna Wskaźniki

finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

%R – Williams’ %R

WILLIAMS' PERCENT R (%R) Wskaźnik %R (Williams' %R, wymawiany 'Percent R') jest bardzo podobny do oscylatora stochastycznego i służy do monitorowania i wychwytywania momentów przewartościowania/niedowartościowania...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

WAD – Williams’ Accumulation / Distribution

WILLIAMS' ACCUMULATION/DISTRIBUTION (WAD) Najczęstszym sposobem interpretacji wykresu WAD jest poszukiwanie dywergencji pomiędzy przebiegiem wskaźnika a wykresem kursu. Pokazany wykres przedstawia sytuację, w której zniżkującemu trendowi...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

VROC – Volume Rate of Change

VOLUME RATE OF CHANGE (VROC)  Wskaźnik VROC jest pod względem matematycznym identyczny do ROC, jednakże ten pierwszy opiera się na wolumenie a nie na cenach...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

ULT – Ultimate Oscillator

ULTIMATE (ULT) Wskaźnik Ultimate jest oscylatorem, którego wynikiem jest ważona suma 3 oscylatorów o różnych przedziałach czasowych nakładających się na siebie (najczęściej: siedmiodniowy, czternastodniowy i...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Trix – Trix Index

TRIX OSCILLATOR (TRIX)  Wskaźnik TRIX, autorstwa Jacka Hutson, powstał we wczesnych latach osiemdziesiątych. Pod tą nazwą kryje się wskaźnik oparty na jednookresowym momentum z potrójnie...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

TRD – Trend Deviation

TREND DEVIATION (TRD)  Wartość wskaźnika jest wynikiem podzielenia ceny akcji przez wartość n-okresowej prostej średniej kroczącej, dlatego teź wskaźnik TRD oscyluje wokół poziomu wartości 1....
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

STS – Stochastic

STOCHASTIC - OSCYLATOR STOCHASTYCZNY (STS) Oscylator Stochastyczny (Stochastic - STS) został stworzony przez dr George'a Lane i monitoruje zmianę ceny zamknięcia od minimum w stosunku...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

StDev – Standard Deviation

STANDARD DEVIATION (StDev)  Wskaźnik Standard Deviation jest statystyczną miarą zmienności kursu i pokazuje, jak bardzo ceny zamknięcia odbiegają od średniej wartości tychże cen z ostatnich n-okresów...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

SMA -Simple Moving Average

SIMPLE MOVING AVERAGE - PROSTA ŚREDNIA KROCZĄCA (SMA) Jednym z pierwszych wskaźników stosowanych w analizie technicznej była Prosta Średnia Krocząca/Ruchoma (Simple Moving Average - SMA)....
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

RVI – Relative Volatility Index

RELATIVE VOLATILITY INDEX (RVI) Wskaźnik RVI często używa się we współpracy z innymi wskaźnikami do potwierdzania sygnałów kupna czy sprzedaży. W swojej konstrukcji jest bardzo podobny...
Broker Vipro Markets