Forex

Giełda

Giełda Papierów Wartościowych -jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Czarny czwartek

Czarny czwartek (1929)

Czarny czwartek - krach na giełdzie Wall Street Czarny czwartek – 24 października 1929 roku, dzień, w którym ceny akcji notowanych na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych(ang. New York Stock Exchange) gwałtownie spadły,...
Funkcje i zalety giełdy

Największe giełdy na świecie i ich indeksy

Giełdy na świecie Wielkość giełdy określają trzy zasadnicze parametry: kapitalizacja giełdowa, czyli łączna wartość wszystkich notowanych podmiotów, obrót akcjami oraz liczba notowanych spółek. Liczba giełd na...
spółka akcyjna na giełdzie

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest najwyżej zorganizowaną formą spółki handlowej. Może prowadzić działalność w dowolnym zakresie i wielkości. Spółka akcyjna jest spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną. Kapitał...
forex czy giełda

Forex czy giełda? Gdzie lepiej inwestować?

Forex czy giełda? Inwestorzy oczekujący zysków wyższych, niż z tradycyjnych lokat bankowych, kierują swoją uwagę w stronę giełdy papierów wartościowych, a ostatnio coraz częściej w...
Opracowanie własnej strategii gry na rynku FOREX

Strategie i style inwestowania na giełdzie

Inwestowanie na giełdzie to sztuka, której nie można w pełni opisać w podręcznikach. Wymaga wiedzy, pracy, czasu, dyscypliny i co najważniejsze - talentu. Nigdy...
forex podstawy

Pierwsza oferta publiczna (IPO)

Pierwsza oferta publiczna - "debiut giełdowy" Pierwsza oferta publiczna (Initial Public Offering, IPO) oznacza pierwszą ofertę sprzedaży akcji spółki prywatnej skierowaną do dużej liczby osób...
Giełda Inwestycje

Poradnik inwestora: wady i zalety poszczególnych akcji

Im wyższe ryzyko jesteś gotów zaakceptować, tym wyższy możesz osiągnąć zysk – wyższe jednak staje się również prawdopodobieństwo poniesienia straty. Każdy doświadczony inwestor wie...
giełda gpw akcje

Poradnik inwestora: jak przewidywać przyszłe ceny akcji

Z uwagi na spekulacyjny charakter akcji, przewidzenie przyszłego poziomu ich cen jest niemal niemożliwe. Ceny akcji wynikają głównie z poglądów inwestorów na temat przyszłych...
korekta giełda forex

Dlaczego tracimy pieniądze na giełdzie?

Dlaczego tracimy pieniądze na giełdzie? Rynek kapitałowy fascynuje. Nie jeden inwestor startując praktycznie od zera na handlu akcjami zbił fortunę, nie jeden ją stracił. Ale czy...
Giełda Papierów Wartościowych

Czym jest giełda? Definicja

Czym jest giełda Giełda – to organizowane w ustalonym miejscu i czasie sesje handlowe, na których przedmiotem obrotu są ściśle zdefiniowane dobra, w ilościach i...
Broker Vipro Markets