Forex

Giełda

Giełda Papierów Wartościowych -jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

strategie inwestycyjne

Osobista strategia inwestycyjna

Przed rozpoczęciem przygody na giełdzie (czy to samodzielnie, czy poprzez fundusze inwestycyjne) i inwestowaniem swoich ciężko zarobionych pieniędzy, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań....
Rynek walutowy forex (FX)

Ryzyko na rynku kapitałowym

Przesiąknięte liczbami środowisko giełdy jest doskonałym miejscem do obserwacji i analizy zjawiska ryzyka. Od dawna zajmowali się nim więc badacze rynku kapitałowego. Jeden z...
kryzys, spadki, co dalej, załamanie gospodarcze, spadek,bessa

Potoczne postrzeganie ryzyka, a rynek kapitałowy

Skoro ryzyko od początku świata jest wpisane w jego porządek, potrafiliśmy sobie w drodze ewolucji przyswoić pewne wzorce zachowań. Musieliśmy nauczyć się radzić sobie...
Akcje

Droga spółek na giełdę

Jak już wcześniej wspominaliśmy, proces wejścia na giełdę jest długotrwały – zajmuje zazwyczaj kilkanaście miesięcy. Oto co spółka musi zrobić, by dołączyć do spółek...
Giełda Papierów Wartościowych

Po co spółki wchodzą na giełdę?

Rynek kapitałowy odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce kraju. Przede wszystkim ułatwia przepływ kapitału do przedsiębiorstw i branż, w których może on być najbardziej...
inwestycje, brokerzy, domy maklerskie, forex, giełda

Ewolucja rynku kapitałowego

Ewolucja rynku kapitałowego Pod koniec XX w. na rynkach finansowych zachodziły bardzo gwałtowne zmiany. Mieliśmy do czynienia z liberalizacją przepływów kapitałowych, globalizacją, wprowadzeniem wspólnej waluty...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zachowanie cen akcji

Zachowanie cen akcji Zmienność cen akcji oraz związane z nimi uwarunkowania występujące na aktywnych rynkach giełdowych. Ze względu na wielkie środki zaangażowane w obrót giełdowy inwestorzy na...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Grzechy inwestora

Grzechy inwestora (mądrość laika) Powszechne błędy popełniane przez większość inwestorów amatorów, którzy starają się osiągnąć majątek na rynku giełdowym. Swego czasu, osoby prywatne raczej nie...
Dywidenda

Dywidenda zyskiem bez ryzyka?

Dywidenda – czy można na niej zarobić? Czasami można usłyszeć określenie, że „dywidenda to zysk bez ryzyka”. Jest to błędne stwierdzenie. Zdarza się, że spółka...
akcje groszowe

Akcje groszowe

Akcje groszowe Inwestorzy nieustannie polują na akcje sprzedawane po zaniżonych cenach, które mają szansę zwielokrotnić z biegiem czasem swoją wartość. Niestety, często sprawdza się tu znane polskie...
Broker XTB
Broker Vipro Markets