Strona główna Kompendium terminów z zakresu finansów

Kompendium terminów z zakresu finansów

Finanse

finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Żyć z kapitału

Żyć z kapitału (żargon) Działalność gospodarcza, w wyniku której wartość pierwotnie zainwestowanego kapitału topnieje. Powodem takiej sytuacji może być deficyt operacyjny/strata operacyjna, skutkujące ujemną wartością zysku zatrzymanego....
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Żółta kartka (USA)

Żółta kartka (USA) Tradycyjna nazwa dziennej listy z cenami i nazwami firm uczestniczących w pozagiełdowym rynku papierów wartościowych. Dawniej lista była drukowana na żółtym papierze. Obecnie jest w wersji...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zysk rezydualny

Zysk rezydualny Wskaźnik wyników wewnętrznych, w którym zestawiony jest zysk centrum inwestycji (bez opłat odsetkowych lub podatków) z hipotetycznym kosztem kapitału (mierzonym poprzez wysokość kapitału zaangażowanego). Jakakolwiek...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zysk podstawowy

Zysk podstawowy (bazowy) Nieformalne określenie sporządzanej przez analityków kalkulacji korygującej wykazywany zysk dla potrzeb prognozowania lub wyceny. Za zysk podstawowy przyjmuje się zazwyczaj zysk prognozowany,...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zysk korporacyjny, zagregowany

Zysk korporacyjny, zagregowany Zagregowany zysk korporacyjny to suma zysków netto wypracowanych przez wszystkie przedsiębiorstwa w gospodarce w określonym czasie (kwartalnie lub rocznie). Jest to informacja statystyczna opracowywana...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zysk jednostkowy

Zysk jednostkowy Miara stopy dochodu uwzględniająca bezwzględną ilość pieniędzy zarobionych na zainwestowanej kwocie. Na przykład gdybym zainwestował 1 dolara i uzyskał 3 dolary, powiedziałbym, że mój...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zysk ekonomiczny

Zysk ekonomiczny Definicja zysku z  punktu widzenia ekonomisty, czyli: wynik finansowy pomniejszony o szacunkowy koszt kapitału (z  uwzględnieniem ewentualnej premii za ryzyko) i  skorygowany o  wkłady wniesione...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zwrot z kapitału zainwestowanego – Zwrot z inwestycji

Zwrot z kapitału zainwestowanego - Zwrot z inwestycji Obliczenie stopy zysku w celu zmierzenia rentowności (przed opłatami) poszczególnych inwestycji bądź projektów. Jeśli zysk oraz inwestycja są bezterminowe, ROI będzie...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zwrot z  kapitału zaangażowanego

Zwrot z  kapitału zaangażowanego Wskaźnik wyników wewnętrznych centrum inwestycji, który porównuje zysk przypisany (przed odsetkami oraz podatkami) z kapitałem zaangażowanym, zdefiniowanym jako środki trwałe oraz kapitał...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zwrot ze sprzedaży

Zwrot ze sprzedaży Wskaźnik finansowy, który analizuje rentowność czynności sprzedaży. Może być to również użyteczny wskaźnik w analizie trendów oraz porównań z konkurencją. Jego znaczenie jako bezwzględnej...
Admiral Markets
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut