Kompendium terminów z zakresu finansów

Finanse

finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zwroty bezwzględne a zwroty względne

Zwroty bezwzględne a zwroty względne Zwrot bezwzględny to po prostu stopa dochodu z inwestycji w ujęciu rocznym. Zwroty względne określają bezwzględną stopę dochodu w odniesieniu do wskaźników rynkowych lub...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zwrot na inwestycji

Zwrot na inwestycji Zysk wypracowany na różnych inwestycjach w  określonym czasie. Zwroty są mierzone zarówno wysokością zysku (np. wartość otrzymanej dywidendy, odsetek), jak i okresowym przyrostem...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zwijanie pozycji

Zwijanie pozycji (żargon) Nieformalne określenie przez tradera nagłej zmiany strategii inwestycyjnej i błyskawicznego działania, ale w sposób zorganizowany. Konotacja zwijania wskazuje, że transakcje zajmą trochę czasu, ponieważ...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zorganizować gotówkę

Zorganizować gotówkę (żargon) Sytuacja, w której ktoś w jakiś sposób musi znaleźć pieniądze – pożyczając je, spieniężając oszczędności, oszczędzając, sprzedając aktywa itp. – w celu zaspokojenia naglącej potrzeby...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozycja bilansowa odzwierciedlająca zadłużenie wobec dostawców z tytułu dostaw towarów i usług na kredyt lub rachunek otwarty. Jako źródło „spontanicznego” finansowania zobowiązania zachowują...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Znajomość finansów

Znajomość finansów Zdolności wykorzystywania wiedzy na temat spraw dotyczących pieniędzy. Wiedza ta może pochodzić ze znajomości rachunkowości i finansów. Najlepszym źródłem jest doświadczenie w inwestowaniu i przeprowadzaniu korzystnych...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Znać wartość pieniądza

Znać wartość pieniądza (powiedzenie) Powiedzenie na giełdzie najczęściej określające kogoś, kto cięż- ko pracuje na życie i otacza pieniądze szacunkiem, mądrze je wydając. Może również odnosić...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu - Modified Internal Rate of Return - MIRR Metoda budżetowania, dzięki której można obliczyć stopę zwrotu projektu inwestycyjnego w podobny sposób, jak...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Złożone papiery dłużne

Złożone papiery dłużne Szeroka kategoria obejmująca wszelkie dłużne papiery wartościowe odbiegające od charakterystyki najprostszego instrumentu finansowego, czyli gdy pożycza się kwotę główną i spłacą ją z odsetkami....
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Złoty spadochron

Złoty spadochron (slang) Hojna rekompensata dla dyrektorów, którzy tracą pracę w wyniku przejęcia lub „przewrotu” w zarządzie. Zazwyczaj – ze względu na nie najlepszą atmosferę towarzyszącą takim...
Admiral Markets
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut