FX

Kompendium terminów z zakresu finansów

Finanse

finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Złożone papiery dłużne

Złożone papiery dłużne Szeroka kategoria obejmująca wszelkie dłużne papiery wartościowe odbiegające od charakterystyki najprostszego instrumentu finansowego, czyli gdy pożycza się kwotę główną i spłacą ją z odsetkami....
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Złoty spadochron

Złoty spadochron (slang) Hojna rekompensata dla dyrektorów, którzy tracą pracę w wyniku przejęcia lub „przewrotu” w zarządzie. Zazwyczaj – ze względu na nie najlepszą atmosferę towarzyszącą takim...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Złote pluskwy

Złote pluskwy (slang) Lekko pejoratywne określenie inwestora entuzjastycznie odnoszącego się do inwestycji w  złoto, szczególnie zwolennika teorii przetrwania, przekonanego, że świat w  obecnej formie zmierza...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Złote monety

Złote monety (inwestycje) Preferowaną formą inwestycji „złotych pluskiew” są złote monety. Pomimo tego, że są bardziej niewygodne w przechowywaniu niż akcje kopalni złota, fundusze indeksu...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Złote powitanie (złota aureolka)

Złote powitanie (złota aureolka) Bonus wypłacany w momencie podpisania kontraktu przy podejmowaniu nowej pracy. Czasami trzeba użyć przynęty, żeby nowy prezes chciał porzucić swoją aktualną, bezpieczną...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Złota akcja

Złota akcja Posiadający specjalne prawa i przywileje udział w kapitale własnym przedsiębiorstwa (najczęściej w postaci akcji uprzywilejowanych), niejednokrotnie nabyty po obniżonej cenie. Posiadaczem takiej akcji jest często państwo,...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zlecenie „zapobiegania stratom”

Zlecenie „zapobiegania stratom" Stałe zlecenie sprzedaży papieru wartościowego po cenie rynkowej w sytuacji, gdy cena ta osiąga wcześniej ustalony pułap. W ten sposób, choć nie można zupełnie...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zerokuponowy papier wartościowy

Zerokuponowy papier wartościowy Obligacja lub akcja uprzywilejowana nieprzynosząca odsetek ani dywidend przed terminem wykupu. Emituje się je z  dużym dyskontem w  stosunku do wartości nominalnej...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych

Zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych Wartość bieżąca (PV) przyszłych przepływów pieniężnych uwzględniająca spadek wartości pieniądza w  czasie i ewentualnie korektę z tytułu ryzyka w przyszłości. Obliczenie polega na...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zbyt powiązani, by upaść

Zbyt powiązani, by upaść Podejście, według którego nowoczesne rynki finansowe oraz instytucje są tak z sobą połą- czone poprzez wzajemne relacje, takie jak instrumenty pochodne oraz...
Admiral Markets
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut