Kompendium terminów z zakresu finansów

Finanse

finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Akcja

Akcja Prawo własności do części (stąd koncepcja „udziału”) kapitału akcyjnego spółki. Akcje (w amerykańskiej terminologii stock) klasyfikować można na wiele sposobów, biorąc pod uwagę szereg różnorodnych...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Agencje informacyjne, finansowe

Agencje dostarczające informacji finansowych, oprogramowania do prowadzenia analiz, narzędzi do prowadzenia sprzedaży oraz wiadomości (w wersji elektronicznej, drukowanej, telewizyjnej i radiowej) poprzez terminale elektroniczne (takie jak...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Agencje gwarancyjne funduszy emerytalnych

Rządowe lub quasi-rządowe agencje (np. amerykańska Korporacja Gwarancji Emerytalnych) ubezpieczające systemy emerytalne spółek o zdefiniowanych świadczeniach. Spółka ubezpiecza się przed deficytem między aktywami funduszy emerytalnych...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Agencja ratingowa

Spółka zajmująca się przygotowaniem i upublicznianiem ocen wiarygodności znajdujących się w publicznym obrocie instrumentów dłużnych i ich emitentów. Mogą do nich należeć duże korporacje, państwa, rządy...
Admiral Markets
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut