Forex
Strona główna Wskaźniki Analizy Technicznej

Wskaźniki Analizy Technicznej

Wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą o pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu odpowiednich sygnałów. W większości przypadków jakość sygnałów zależna jest od dobranych parametrów (np. długości średniej). W celu ograniczenia ryzyka generowania fałszywych sygnałów, podejmowane decyzje powinny być oparte na grupie wybranych wskaźników. Ich zbyt duża liczba może jednak prowadzić do błędnych wniosków. Należy również pamiętać, że w różnych stanach rynku, niektóre oscylatory tracą użyteczność. Najlepszym przykładem są oscylatory wykupienia – wyprzedania, które na silnie trendowych rynkach przedwcześnie dają sygnały do zamykania pozycji. Sygnały oparte na przebiciu średnich mogą natomiast dawać mylne sygnały w trendach horyzontalnych.

wskaźniki giełda forex

Wskaźnik Awesome Oscillator AO

Awesome oscillator AO Awesome oscillator jest oscylatorem badającym impet zmiany ceny. Bazuje on na porównaniu impetu dla 5 okresów z impetem 34-ro okresowym. Dokładnie rzecz biorąc...
Pivot Points

Czy znasz swoje Pivot Points (Punkty Pivota)?

Pivot Points (Punkty Pivota) Zasady tradingu bywają bardzo zagmatwane.  Mam na myśli choćby strategię S&R, wskaźnik Heinki-Ashi, wykresy cieniowe, formację młota czy korekty – co...

Rodzaje wskaźników

Wskaźniki analizy technicznej Zmiany cen par walutowych cechuje pewna cykliczność. Obserwując wykresy można zauważyć, że kurs może znajdować się w jednym z poniższych trendów: Wzrostowym...
Analiza Techniczna

Wskaźniki analizy technicznej – wskaźniki trendu

Nazwa wskaźnika Średnie ruchome (Moving Averages) Opis Reprezentują średni poziom cen z danego przedziału czasu. Najczęściej stosowane są: prosta średnia ruchoma i wykładnicze średnie ruchome. Prosta średnia...
średnia krocząca

Średnia krocząca

Średnia krocząca – Moving Average podstawowe zasady Średnia krocząca – podstawowy wskaźnik analizy technicznej Średnia krocząca prezentowana jest w postaci linii, którą tworzą punkty stanowiące...
Wskaźniki makroekonomiczne

Wskaźnik ruchu (DMI) i średni indeks ruchu (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku...
Broker Vipro Markets