Home Wskaźniki Makroekonomiczne

Wskaźniki Makroekonomiczne

Zapraszamy do lektury publikacji opisującej najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne. Poza tak dobrze znanymi wskaźnikami jak Produkt Krajowy Brutto, inflacja czy stopa bezrobocia, w poniższej publikacji znajdziecie Państwo również inne miary aktywności gospodarczej, rynku nieruchomości czy rynku pracy. Każdego dnia z różnych gospodarek świata docierają odczyty danych makroekonomicznych, które mogą w istotny sposób rzutować na kształtowanie się cen instrumentów finansowych zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Z tego względu, znajomość wskaźników oraz informacji jakie ze sobą niosą są kluczowe dla każdego inwestora, niezależnie od rynku na którym przeprowadza transakcje.

Wskaźniki makroekonomiczne

Wskaźnik makroekonomiczny

Co to jest wskaźnik makroekonomiczny? Wskaźnik makroekonomiczny –służy do opisywania stanu gospodarki na podstawie danych makroekonomicznych.Wskaźnik makroekonomiczny to oświadczenie ekonomiczne kraju na temat jego zdrowia gospodarczego....
Wskaźniki

Wprowadzenie do wskaźników ekonomicznych

Inwestując na rynku Forex warto mieć podstawową wiedzę oraz umiejętności w następujących kwestiach: Znajomość i umiejętność szybkiej interpretacji wskaźników ekonomicznych Umiejętność interpretacji decyzji i...
Polska

Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne w Polsce

Wskaźniki ekonomiczne publikowane dla naszej gospodarki mają znikomy wpływ na zachowanie globalnych Inwestorów względem światowych głównych par walutowych (majors) oraz surowców.  Wynika to z wciąż małej roli...
Europa

Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne w Europie

Niemcy, Wielka Brytania czy Francja to jedne z najbardziej uprzemysłowionych krajów na świecie, dlatego dane obrazujące kondycję tych gospodarek są obserwowane przez Inwestorów na całym...
USA

Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne w USA

Stany Zjednoczone są największą wolnorynkową gospodarką na świecie. Są światowym centrum technologicznym oraz finansowym. Za sprawą dużych wpływów politycznych oraz dużej wagi gospodarki USA w skali całego świata, decyzje...
Wskaźniki makroekonomiczne

PKB (ang. GDP)

Wskaźnik PKB Produkt krajowy brutto mierzy wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych przez daną gospodarkę. Wskaźnik ten podawany jest co miesiąc, kwartał lub rok w...
Wskaźniki makroekonomiczne

Stopa bezrobocia (ang. unemployment rate)

Stopa bezrobocia Stopę bezrobocia określa się jako stosunek liczby osób pozostających bez pracy do ludności aktywnej zawodowo. Metodologia kalkulacji może różnić się w zależności...
Wskaźniki makro

Bilans handlowy (ang. trade balance) i rachunek obrotów bieżących(ang. current account)

Bilans handlowy Bilans handlowy przedstawia zestawienie wszystkich operacji w handlu zagranicznym i stanowi właściwie różnicę między eksportem a importem danego państwa. Sytuację w której...
Wskaźniki makroekonomiczne

Raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym(ang. non-farm payrolls, NFP)

Wskaźnik NFP Raport NFP tworzony jest w oparciu o dane uzyskane na podstawie ankiety przedsiębiorstw. Dokument ukazuje dobrze koniunkturę na rynku pracy oraz w...
Wskaźniki makroekonomiczne

Indeks PMI (ang. purchasing managers index)

Indeks PMI PMI – jest wskaźnikiem publikowanym co miesiąc przez Instytut Zarządzania Podażą, przedstawiającym aktywność w sektorze produkcyjnym. Na indeks PMI składa się 5 subwskaźników,...