Koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

1609
Koszty założenia własnej firmy nie są bardzo wysokie. Przedsiębiorca potrzebuje jednak zastrzyku gotówki na start – np. w formie dotacji z urzędu pracy w wysokości do 20 tys. złotych. Jeżeli odpowiednio szybko nie zbuduje bazy klientów, marzenie o własnym przedsiębiorstwie rozpłynie się i zniknie jak kamfora.

Proces formalnego zakładania przedsiębiorstwa jest bezpłatny. Wniosek o wpis do CEIDG składany w urzędzie gminy nie wymaga opłat. Niemniej podczas rozkręcania biznesu pojawiają się koszty podstawowe (obligatoryjne) i dodatkowe (np. koszt zakupu urządzeń lub pojazdów, wynajmu pomieszczeń itd.).

Podatki i składki oraz inne opłaty

Dochód jest całkowitym przychodem pomniejszonym o koszty jego uzyskania (wydatki), ponoszone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od wysokości dochodu jest obliczany podatek dochodowy. Do obowiązków przedsiębiorcy należy również płacenie podatku VAT, który jednak ekonomicznie obciąża klienta oraz składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) i składki na ubezpieczenie zdrowotne do NFZ. Oprócz podatków i składek przedsiębiorcę mogą obciążać także inne opłaty administracyjno – skarbowe związane np. z uzyskiwaniem pozwoleń, rejestrowaniem pojazdów itd., w zależności od branży i profilu działalności.

Księgowość i ewidencjonowanie

Do podstawowych kosztów prowadzenia działalności, ponoszonych przez każdego przedsiębiorcę należą wydatki związane z prowadzeniem księgowości i ewidencji na potrzeby rozliczeń. Wykonywanie tych czynności jest czasochłonne i pracochłonne. Czasami konieczne jest zatrudnienie zespołu księgowych. Można też powierzyć obsługę księgowo – finansową i obsługę kadrowo – płacową zewnętrznej firmie, na zasadzie outsourcingu. Świadczeniem tego typu usług zajmują się biura rachunkowe. Jednak, jeżeli firma jest na tyle mała, że outsourcing się nie opłaca, podobnie jak zatrudnianie zespołu księgowych, optymalnym rozwiązaniem są programy do prowadzenia firmy, które umożliwiają przedsiębiorcy efektywnie i szybko wykonywać zadania związane z rachunkowością.

Oprogramowanie w modelu SaaS

Mniejsze firmy, które nie mają własnego działu IT, mogą korzystać z oprogramowania dla firm dostępnego w modelu SaaS. Charakteryzuje się on tym, że oprogramowanie jest traktowane jako usługa. Przedsiębiorca płaci zatem tylko za wybrany pakiet funkcji, które będą mu potrzebne do sprawnego prowadzenia przedsiębiorstwa. System dostępny online nie wymaga instalacji i uruchamiania go na komputerze. Cena zwykle jest ustalana i płatna w okresie miesięcznym. Koszt jest zależny od wybranych przez przedsiębiorcę funkcji i może wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Ubezpieczenie OC

Dobrowolne ubezpieczenie nie jest kosztem obligatoryjnym prowadzenia działalności. Niemniej wiele zawodów, które mogą być wykonywane w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, wymaga tego, aby osoba wykonująca taki zawód posiadała ważną polisę OC. Obowiązek ten dotyczy m.in. agentów nieruchomości, doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Ubezpieczenie OC będzie wymagane także w przypadku posiadania pojazdu samochodowego potrzebnego do prowadzenia działalności.

Ulga na start – zwolnienie z obowiązku płacenia ZUS-u

Obecnie można zdecydować się na zwolnienie z płacenia ZUS-u przez pierwszych 6 miesięcy działalności, a następnie przez 2 lata korzystać z tzw. małego ZUS-u, czyli preferencyjnych stawek składek. Zwolnienie nie dotyczy składki zdrowotnej płaconej na rzecz NFZ. Dla mikroprzedsiębiorców ma to duże znaczenie, przy czym trzeba mieć na uwadze, że oznacza to brak dostępu do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zwolnienie z ZUS), albo niższe świadczenie (mały ZUS), w razie wypadku przy pracy, choroby lub macierzyństwa. Na obniżkę kosztów mogą liczyć także przedsiębiorcy, którym przysługują ulgi podatkowe.

Warto mieć kapitał na prowadzenie i rozkręcenie firmy, który nie zdąży się rozpłynąć zanim przedsiębiorstwo zacznie przynosić odpowiednio wysokie zyski, pokrywające okresowe i nieprzewidziane wydatki. Kapitał początkowy na prowadzenie firmy powinien wynosić co najmniej 20.000 zł w przypadku świadczenia usług (np. finansowych, prawnych), bez konieczności zatrudniania pracowników.

Tekst nadesłany przez firmę http://www.alfa-lancut.com.pl/

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut