Kredyt rolniczy na zakup zwierząt

2534

Nie można prowadzić nowoczesnego gospodarstwa rolnego nie inwestując środków w jego rozwój. Konieczny jest zakup nowych maszyn, budowa lub modernizacja już istniejących budynków gospodarczych czy zakup zwierząt. Na jakie wsparcie finansowe ze strony banków mogą liczyć rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo?

Rodzaje kredytów dla rolników

Wśród działających w Polsce banków są i takie, które z myślą o rolnikach przygotowały specjalną ofertę kredytową. Specjalne linie kredytowe dla rolników to kredyty, z których środki mogą zostać przeznaczone na działalność, która ma ścisły związek z prowadzeniem gospodarstwa. Do udzielanych przez banki kredytów dla rolników należą:

 • kredyt inwestycyjny;
 • kredyt obrotowy.

Rolnik, który spełni warunki niezbędne do otrzymania kredytu obrotowego będzie mógł za niego sfinansować zakup:
zwierząt;

 • paszy dla zwierząt gospodarskich;
 • materiału siewnego;
 • środków ochrony roślin;
 • paliwa do maszyn rolniczych.

Kredyt obrotowy udzielany jest z reguły na okres 15 lat. Z kolei za środki z kredytu inwestycyjnego mogą zostać przeznaczone na zakupienie gruntów rolnych, kupno maszyn budowę lub modernizację budynków gospodarczych.

Kredyt nie tylko z banku

Na polskim rynku działają obecnie także instytucje pośrednictwa finansowego, które specjalizują się w udzielaniu kredytów rolnikom. Instytucje te oferują rolnikom specjalne kredyty. Wśród nich także kredyt rolniczy na zakup zwierząt. Jest to specjalna linia kredytowa dostępna dla tych rolników, którzy zainteresowani są zakupem:

 • trzody chlewnej;
 • bydła mlecznego,
 • bydła mięsnego;
 • drobiu.

Kredyt rolniczy na zakup zwierząt mogą otrzymać ci rolnicy, którzy chcą powiększyć swoje stada. Kredy udzielany jest na minimalny okres sześciu miesięcy. Maksymalny okres kredytowania wynosi 120 miesięcy. Kwota przyznanego kredytu wynosi od 3 do 300 tysięcy złotych. Zaletą kredytu rolniczego na zakup zwierząt jest fakt, iż na odpowiedź czeka się bardzo krótko. Oczywiście kredyt mogą otrzymać tylko rolnicy, którzy posiadają odpowiednią zdolność kredytową. W instytucjach pośrednictwa finansowego dochód niezbędny do otrzymania kredytu na zakup zwierząt wyliczany jest na podstawie dokumentów, które poświadczają:

 • wielkość gospodarstwa;
 • otrzymanie dotacji unijnych;
 • faktur sprzedaży;

Instytucje te udzielają także kredytów hipotecznych. W przypadku tej linii kredytowej okres kredytowania może wynieść nawet 360 miesięcy. Można także złożyć wniosek o przyznanie wyższej kwoty. Może ona wynieść nawet 500 tysięcy złotych. Instytucje pośrednictwa finansowego kierują swoją ofertę do wszystkich rolników, którzy są zainteresowani powiększeniem swoich stad.

Rozwijanie gospodarstwa rolnego wymaga posiadania dużych środków finansowych. Bardzo poważnym obciążeniem dla budżetu jest kupno zwierząt hodowlanych. Ich zakup można sfinansować za środki pochodzące z kredytu udzielonego przez bank lub instytucję pośrednictwa finansowego, która specjalizuje się w kredytach dla rolników. Minimalny okres kredytowania wynosi pół roku.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez akademiarolnika.pl – blog specjalizujący się w tematyce finansów rolniczych.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut