Interesują Cię aktualny kurs ropy naftowej i cena ropy? Bądź cały czas na bieżąco! Poniżej przedstawiamy aktualne notowania ropy naftowej

Market quotes are powered by TradingView.com

Notowania ropy – wykres

Śledź notowania ropy na wykresie i obserwuj trendy. Wykres aktualizuje się w czasie rzeczywistym.

Często słyszy się o ropie, że jest ona długoterminowo rentowną inwestycją z uwagi na perspektywy wzrostu cen baryłki. Jednakże, w celu lepszego zrozumienia funkcjonowania zmian ceny baryłki ropy oraz lepszego osądzenia tych perspektyw wzrostu w przyszłości, przedstawiamy poniżej krótkie przypomnienie tych zmian i wyjaśnienia, które można wykorzystać w praktycznym handluna ropie WTI i Brent

O ropie będącej isntrumentem handlowym:

Zanim przejdziemy konkretnie do historycznych zmian cen baryłki ropy, ważne jest przypomnienie jak funkcjonują podaż i popyt tego surowca. Wiemy, że ropa jest surowcem powszechnie wykorzystywanym w przemyśle światowym, i że jej produkcja ma miejsce w kilku krajach takich jak Rosja, Arabia Saudyjska, Kuwejt czy Stany Zjednoczone. Następnie dochodzi produkcja z Morza Północnego w zakresie ropy Brent. Ten rodzaj ropy, dzięki niedużej dostępności, stał się droższy niż ropa WTI, która jest najczęściej wymieniana na globalnych rynkach finansowych.

Jeżeli chodzi o popyt na ropę naftową, pochodzi on ze wszystkich regionów świata, lecz niektóre kraje, jak na przykład Chiny, zużywają jej bardzo dużo z powodu ogromnego wzrostu gospodarczego. Pośród największych importerów i konsumentów ropy można wymienić również Unię Europejską, Japonię czy Stany Zjednoczone Ameryki.

Na podstawie tych danych, a konkretnie na podstawie stałego wzrostu popytu, specjaliści dalej twierdzą, że ropa naftowa powinna dojść do granicy produkcji, co stanie się problematyczne począwszy od roku 2050, po osiągnięciu szczytu produkcji. Logiczne jest więc twierdzenie, że ceny ropy będą systematycznie wzrastały. Faktem jest, że ropa naftowa jest surowcem naturalnym nieodnawialnym, który jest skazany na wyczerpanie z powodu dużego i ciągłego wydobycia.

Zjawisko kryzysów paliwowych i ich wpływ na zmiany cen ropy

Często słyszymy o kryzysach paliwowych jako o momentach sprzyjających nagłemu wzrostowi cen baryłki ropy. Wiele takich kryzysów odegrało znaczącą rolę w historii notowań ropy naftowej, począwszy od kryzysów w roku 1973 i w 1980, które spowodowały spektakularny wzrost kursów aż do potrojenia ceny za baryłkę w ciągu zaledwie kilku tygodni. Cena baryłki osiągnęła wtedy 40 $ w roku 1980, po czym wahała się pomiędzy 15 a 35 dolarami w latach 1986-1999.
Potem, wojna w Zatoce w 1991 r. spowodowała nowy wzrost kursów. Jednakże począwszy od tego okresu, cena baryłki nie przestała wzrastać doprowadzając do trzeciego kryzysu paliwowego w 2003 r. i najwyższej ceny wynoszącej 145 dolarów w roku 2008.

Częste trendy spadkowe, lecz krótkotrwałe:

Jeżeli uznamy, że krzywa długoterminowego trendu ropy naftowej idzie zdecydowanie w górę, ten ogólny trend jest czasem przecinany niewielkimi spadkami w dół. Było tak na przykład pomiędzy rokiem 2008 a 2009, kiedy cena za baryłkę spadła z 145 do 40 dolarów. Jednakże spadek ten szybko ustąpił miejsca nowemu wzrostowi aż do 100 dolarów w roku 2011.

Podaż i popyt nie są więc jedynymi czynnikami wpływającymi na zmianę cen ropy, ponieważ równie ważne znaczenie mają decyzje polityczne. Wyjaśnia to między innymi spadek w roku 2011 w wyniku ogłoszenia AIE o dostarczaniu 2 milionów baryłek dziennie przez okres jednego miesiąca.

Efekty pogłosek i różnych wojen toczących się aktualnie w krajach produkujących ropę i krajach konsumujących ropę często przekładają się na wzrost lub spadek ceny baryłki. Jednakże długoterminowy trend jest zdecydowanie wzrostowy.

Brent vs. WTI

W chwili obecnej ustalenie kursu baryłki ropy w dolarach amerykańskich USD jest bardzo proste, ponieważ obydwa wskaźniki, które są wykorzystywane do wyliczenia cen tego surowca, posiadają podobne wartości. Różnice mieszczą się w granicach 2 USD za baryłkę. Nie zawsze jednak taka sytuacja miała miejsce. Jakiś czas temu różnica wynosiła od 5 USD do  12 USD. Na takie okoliczności warto rozróżniać dwa dostępne kursy:

  • West Texas Intermediate (WTI) – ropa przechowywana w stanie Oklahoma, ściągana w to miejsce z całego kontynentu USA, z Zatoki Meksykańskiej oraz z importu
  • Brent Crude Oil – ropa wydobywana na Morzu Północnym, 2% światowego wydobycia

Kupowanie i sprzedawanie ropy online:

Dzięki brokerom online możesz kupować i sprzedawać ropę (WTI, Brent) bezpośrednio w internecie i na żywych wykresach, bez konieczności fizycznego posiadania surowca. Jest to świetny sposób na wykorzystanie zmian kursów, aby zarobić pieniądze samemu podejmując decyzje inwestycyjne czy postawić na wzrost czy na spadek cen ropy.