Co to jest Margin

wymagany depozyt forex

2072
margin forex

Co to jest Margin w tradingu

Kiedy handlujesz, poziom margin jest często wymienianym pojęciem na stronach brokerów działających na rynku forex. Margin to nic innego jak poziom zabezpieczenia, który jest potrzebny w celu utrzymania otwartej pozycji. Margin jest określany również jako poziom depozytu zabezpieczającego i jest automatycznie odejmowany przy otwieraniu każdej nowej pozycji handlowej, a jego poziom zwiększa się przy zamykaniu transakcji.

W chwili gdy wartość depozytu stanie się mniejsza niż 50 % wszystkie otwarte transakcje mogą zostać zamknięte automatycznie, po aktualnej cenie rynkowej.

  • Wymagany Depozyt [Margin] – wyraża sumę wartości depozytów niezbędnych do utrzymywania pozycji.
  • Wolne Środki Pieniężne [Free margin]– ich wielkość równa jest różnicy „Salda Rejestru Operacyjnego” i „Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego” oraz straty netto na otwartych pozycjach, informuje o środkach dostępnych na otwarcie kolejnych pozycji.
  • Poziom zabezpieczenia [Margin level] – jest wynikiem ilorazu „Salda Rejestru Operacyjnego” i wielkości „Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego”. Jeżeli jego poziom spadnie do 100% pasek „Saldo” w zakładce [Handel] zostaje podświetlony. Po spadku do 30% i poniżej, transakcja przynosząca największą stratę zostaje automatycznie zamknięta. Jeżeli najbardziej stratna transakcja zawarta jest na instrumencie, który w danej chwili nie jest notowany, zamknięta zostaje pierwsza stratna transakcja z rynku na którym są notowania w danym momencie. Jeżeli na otwarciu sesji wystąpi luka cenowa, powodująca spadek „Poziomu zabezpieczenia” poniżej wartości 30% to najbardziej stratna transakcja zamykana jest po cenie otwarcia.

Na poniższym zdjęciu otwarta pozycja o wielkości 0.01 lota na parze eur/usd. Wymagany depozyt do otwarcia tej pozycji wynosi 44.56 zł. Oznacza to minimalną kwotę na rachunku aby otworzyć tego typu transakcję .Margin

Wartość Margin Call można wyliczyć w następujący sposób:

Equity/margin * 100%

Przykład Margin 

  • waluta EUR/USD
  • Dźwignia finansowa 1:1 (de facto oznacza grę bez lewara)
  • margin (wymagany depozyt do otwarcia pozycji) ściśle związany jest z dźwignią finansową.
  • Im wyższa dźwignia tym niższy wymagany depozyt ale większe ryzyko

Zakładają, że chcesz kupić 1 mikro lot (1000 sztuk) na parze walutowej EUR/USD po cenie 1,295. Kwota wymaganego marginesu, aby otworzyć pozycję kupna wynosiłaby 1000 x 1,295 = 1295 € 

Jeżeli na rachunku forex posiadasz depozyt w wysokości 10.000 €, a następnie podczas otwarcia pozycji o wartości 1000 (0.01 lota), kwota 1295 € zostanie zamrożona tak długo jak pozycja jest otwarta. Wysokość margin zostanie uwolniona dopiero po zamknięciu pozycji.

Różnica między wartością margin (wymagany depozyt), a wartością equity (saldo rejestru operacyjnego) określane jest mianem free margin (wolne środki). Ten wolny margines może być używany do otwierania innych, nowych pozycji na rynku forex.

saldo rachunku,equity-saldo rejestru operacyjnego,margin-wymagany depozytMargin Call – oznacza zdarzenie podczas, którego broker forex automatycznie zamyka otwarte zlecenia zapobiegając w ten sposób pojawienia się ujemnego salda na rachunku