Notowania Forex – notowania cen na rynku walut

jak zacząć na rynku forex

1306
notowania forex

Na rynku walutowym forex, waluty są zawsze notowane w parach, każda waluta oznaczona jest trzyliterowym symbolem. Dla przykładu dolar amerykański oznaczony jest symbolem „USD”, a Euro, waluta przyjęta przez państwa członkowskie strefy euro, oznaczona jest symbolem „EUR”. Za każdym razem, gdy zechcesz kupić walutę, twój broker forex zaprezentuje ci notowania na rynku forex. Jeżeli zażyczysz sobie zakup Euro z twojego konta dolarowego, twój broker pokaże ci notowanie wyglądające mniej więcej tak:

 EURUSD: 1.2655/1.2658

Podane notowanie odnosi się do pary walut „EUR/USD”. Pierwsza waluta w parze walutowej jest zawsze znana jako waluta bazowa, a druga jako waluta kwotowana. Notowanie to ustalane jest w celu zakupu Euro, powszechnie mówimy, że „zyskujemy na Euro”, podczas gdy w tym samym momencie następuje sprzedaż lub wymiana dolarów, czyli „tracimy na dolarze”.

Ten opis brzmi jak żargon używany podczas transakcji na giełdach. Ale jedyne podobieństwo jest takie, że „zyskać” oznacza to samo co oczekiwać, że wartość waluty wzrośnie na naszą korzyść i odwrotnie, „stracić” oznacza spadek wartości waluty. Są to dość mylące sytuacje na rynku walut forex, mające miejsce w tym samym czasie – jedna z walut zawsze wzrasta kosztem drugiej.

Aktualnie podane notowanie wynosi „1,2655/1,2658”. Pierwsza liczba, po lewej stronie ukośnika, określana jest jako cena sprzedaży (cena Bid), a druga liczba, po prawej stronie ukośnika, nazywana jest ceną kupna (ceną Ask lub Offer). Cena sprzedaży to cena, wyrażona w dolarach, którą handlujący walutą wypłacają za Euro, kiedy je sprzedajesz, podczas gdy cena kupna, to cena, po której handlujący walutą sprzedają Euro, kiedy je kupujesz.

Różnica pomiędzy tymi dwoma kwotami nazywana jest „spreadem”. Prowizja brokera jest zwykle definiowana przez kwotę jaka stanowi rozstaw. Kwota powyższego  określana jest jako „3 pipsy”. „Pips” jest czwartą wartością po przecinku, licząc od części dziesiętnych. Z reguły, większość notowań walut podawanych jest do czwartej cyfry po przecinku i w tych przypadkach „pips” to to samo co „punkt bazowy” lub jedna setna 1%.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut