Notowania na rynku Forex

kurs forex

1282
Kurs Forex
Kurs Forex

Dla rynku Forex charakterystyczne jest to, że handluje się parami walut. Występowanie walut w parach ma duże znaczenie przez wzgląd na stosunek zmieniającej się wartości względem siebie. Zawierając konkretną transakcję – czy to kupna, czy sprzedaży – tak naprawdę wymienia się jedną walutę na drugą, występujące w danej parze walutowej. Kurs, po jakim wymieniane są te waluty, określa się mianem kursu walutowego. Wpływa na niego podaż i popyt. Spadek kursu następuje wtedy, gdy zmniejsza się zapotrzebowanie na daną walutę. Wzrost odnotowuje się wówczas, gdy dana waluta jest pożądana.

Mając do czynienia z rynkiem Forex, codziennie stykamy się z pojęciem notowania. Najprościej rzecz ujmując jest to nic innego, jak cena waluty.

Notowania bezpośrednie a notowania pośrednie

Na rynku Forex można spotkać się z pojęciem notowań bezpośrednich oraz notowań pośrednich.

Przez notowania bezpośrednie rozumie się te, którymi wyrażona jest cena 1 dolara amerykańskiego w innej walucie (tutaj walutą bazową jest USD), np. USD/PLN = 3,2010/3,2032. Oznacza to, że za 1 USD inwestor musi zapłacić 3,2032 PLN. Może go natomiast sprzedać za 3,2010 PLN. Warto wiedzieć, że notowania większości walut stanowią notowania bezpośrednie.

Notowanie pośrednie to cena jednostki inne waluty wyrażana w dolarach amerykańskich. Walutami, które wyrażane są w sposób pośredni, są: GBP (funt brytyjski), EUR (euro), AUD (dolar australijski), NZD (dolar nowozelandzki).

Jak korzystać z tabeli kursów walut?

Aktualne ceny poszczególnych par walut dostępne są w tabelach. Kolumny oznaczone są symbolami. Warto zapoznać się z ich oznaczeniami, by wiedzieć, która pozycja nas interesuje.

Bid to cena, za którą inwestor może sprzedać walutę. Ask to cena, za którą inwestor może nabyć walutę.

W tabeli podawane są z reguły główne pary walutowe. Są one związane z największymi rynkami światowymi. Zalicza się do nich: EUR/USD (euro / dolar amerykański), USD/JPY (dolar amerykański / jen japoński), GBP/USD (funt brytyjski / dolar amerykański), AUD/USD (dolar australijski / dolar amerykański), USD/CHF (dolar amerykański / frank szwajcarski), USD/CAD (dolar amerykański / dolar kanadyjski).

Przykład. Interesuje cię para walutowa EUR/USD. Cena bid wynosi 1,3069, natomiast cena ask jest równa 1,3071. Chcąc sprzedać 1 euro, dostaniesz za nie 1,3069 dolara amerykańskiego. Jeśli natomiast potrzebowałbyś kupić 1 euro, musiałbyś zapłacić 1,3071 dolara.

Co oznacza notowanie w czasie rzeczywistym?

Warto mieć świadomość, że zmiany kursów walut zachodzą bardzo szybko, nawet w odstępach kilkusekundowych. Można je obserwować na bieżąco, korzystając z notowań w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że wyświetlane w tabelach notowania są najbardziej aktualne.

Najczęściej podawane są według czasu GMT (Greenwich Mean Time).

Notowania w czasie rzeczywistym nie można mylić ze wskaźnikiem – ceną waluty, która ma wyłącznie charakter informacyjny. Oznacza to, że pojawia się z opóźnieniem.