Ochrona przed ujemnym saldem

bezpieczeństwo na Forex

199
średnie kroczące forex

Inwestycje w kontrakty CFD dają możliwość osiągnięcia imponującego zysku, ale niosą też ze sobą ryzyko poniesienia straty, w sytuacji nieprzewidywalnego ruchu cenowego.

Brokerzy nie czekając na decyzje regulatora i odgórne narzucenie wytycznych, sami wychodzą z inicjatywą ochrony kapitału swoich inwestorów i wprowadza ochronę przed ujemnym saldem.

Ochrona przed ujemnym saldem jest to rozwiązanie, którego zadaniem jest chronić rachunki inwestorów na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji rynkowych, które mogą prowadzić do gwałtownego obniżenia płynności obrotu na rynku a tym samym pojawianiu się debetów na rachunkach inwestycyjnych.

Ujemne saldo (debet) jest zjawiskiem, które występuje w sytuacji gdy inwestor na zajętych przed siebie pozycjach traci kwotę przewyższającą zdeponowany kapitał. W przypadku wszystkich instrumentów finansowych wyposażonych w jakąkolwiek formę mechanizmu dźwigni finansowej należy liczyć się z takim ryzykiem. Dotychczas domy maklerskie – zarówno te operujące na rynku kontraktów terminowych GPW jak i instrumentów CFD typowych dla rynku OTC – wprowadzały różne mechanizmy interwencji na rachunku, które broniły przez poniesieniem aż tak dużej straty. Najczęściej polegały one na zamknięciu tych pozycji klienta, które generowały największe straty, tak aby nie powstał na rachunku debet (tzw. mechanizm Stop-Out).

W zdecydowanej większości przypadków mechanizmy te spełniają swoją ochronną rolę. Jednak problem pojawia się w sytuacji, gdy fizycznie nie ma możliwości na rynku wykonać takiej interwencji, tzn. sprzedać lub odkupić krótko sprzedanego instrumentu w imieniu klienta. Chodzi o nadzwyczajne sytuacje rynkowe, gdy płynność obrotu gwałtownie spada i nie ma dostępnych cen transakcyjnych do momentu ustabilizowania się rynku. Takie sytuacje zawsze skutkują powstaniem tzw. luki cenowej, co powoduje, że jakiekolwiek operacje, w tym wspomniane interwencje, mogą być wykonane po cenach znacznie różniących się od tych sprzed luki cenowej. Ta znaczna różnica cen mogła potencjalnie spowodować pojawienie się ujemnego salda na rachunku inwestora.

Obecnie brokerzy i domy maklerskie wprowadzają zmiany, które dają klientom regulaminową gwarancję, iż w żadnej sytuacji saldo ich rachunku nie może spaść poniżej zera. Dotyczy to wszystkich sytuacji rynkowych powodujących powstanie luk cenowych na wykresach, a więc zarówno otwarć rynku po przerwie w notowaniach (np. weekendowej), jak i sytuacji mających miejsce w trakcie sesji notowań (np. tzw. „czarny czwartek” 15 stycznia 2015 r. kiedy uwolniony został kurs CHF względem EUR). Jest to kolejne innowacyjne rozwiązanie, które jest wprowadzane po to bt zwiększyć bezpieczeństwo inwestorów rynku kapitałowego.

Na czym polega ochrona przed ujemnym saldem ?

W przypadku nagłych, niespodziewanych ruchów cenowych, kiedy kierunek transakcji tradera nie jest zgodny z rynkowym ruchem, inwestor nie ma odpowiedniego zabezpieczenia kapitałowego i nie chronił zlecenia stop lossem, co w konsekwencji powoduje spustoszenie na rachunku inwestycyjnym, to i tak może być spokojny, straty nie przekroczą depozytu. Krótko mówiąc trader nie doświadczy debetu na rachunku.

Brzmi dobrze? To jeszcze nie wszystko

Ochrona przed ujemnym saldem obejmuje inwestycje dokonywane na rachunku inwestycyjnym  za pośrednictwem obu systemów transakcyjnych: Platform Mobilnych oraz Meta Trader.

Niezależnie od oferty posiadanego rachunku, Basic, Standard czy Pro, brokerzy walutowi ochronią rachunek przed debetem, w każdych inwestycjach na rynku forex, surowców, indeksów, Akcji CFD, ETF czy kryptowalut.

Ważne w procesie inwestycyjnym

Brokerzy chronią kapitał inwestycyjny w sytuacjach niekorzystnych dla zleceń tradera, powodujących debet na koncie inwestycyjnym. Zawsze jednak należy pamiętać o odpowiednim zarządzaniu swoimi transakcjami, dostosowaniu wielkości pozycji do posiadanego kapitału, zabezpieczaniu zleceń i kontrolowaniu swoich emocji tak, aby inwestycje przynosiły satysfakcję i zysk.