finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

MI – Mass Index

MASS INDEX (MI) Mass Index używa się najczęściej do przewidywania zmiany trendu. Wskaźnik ten mierzy zwężanie się i rozciąganie średniej rozpiętości między kursem maksymalnym (High)...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

IMI – Intraday Momentum Index

INTRADAY MOMENTUM INDEX (IMI)  Wskaźnik, autorstwa Tuskana Chande, jest swoistą kombinacją wskaźnika RSI oraz analizy wykresu świecowego. Oblicza się go na tej samej zasadzie co...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

FI – Force Index

FORCE INDEX (FI) Wskaźnik FI został stworzony przez dr Alexandra Elder. Łączy on w sobie ruch cen i wolumen i mierzy stan równowagi pomiędzy siłą...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

EMA – Exponential Moving Average

EXPONENTIAL MOVING AVERAGE - WYKŁADNICZA ŚREDNIA KROCZĄCA (EMA)   Aby pozbyć się opóźnień w prostych średnich ruchomych (średnich arytmetycznych), analitycy techniczni często  korzystają z wykładniczych średnich...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

EMV – Ease of Movement

EASE OF MOVEMENT (EMV) Wskaźnik EMV jest funkcją ceny i wolumenu obrotów i jest pomocny przy ustalaniu, wyznaczaniu i potwierdzaniu rozpoczęcia dłuższych trendów. Niskie wartości...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

DMI – Directional Movement Index

DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX (DMI) Wskaźnik DMI jest podobny do innych wskaźników zmienności trendu, jednakże należy do niego podejść indywidualnie, gdyż jest on dalece bardziej złożony...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

DPO – Detrended Price Oscillator

DETRENDED PRICE OSCILLATOR (DPO) Cykl długoterminowy składa się z serii cykli krótkoterminowych, a skupienie się na tych cyklach składowych pomaga lepiej wychwycić punkty przełomowe cyklu...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

CCI – Commodity Channel Index

COMMODITY CHANNEL INDEX - CCI Wskaźnik CCI (Commodity Channel Index) jest wskaźnikiem bazującym na tzw. kursie typowym (Typical Price: (H+L+C)/3 gdzie: H-maksimum, L-minimum, C-cena zamknięcia)...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

CMO – Chande Momentum Oscillator

CHANDE'S MOMENTUM OSCILLATOR (CMO)   Wykres CMO można interpretować na wiele sposobów. Pierwszym z nich jest wyszukiwanie punktów przekroczenia przez wykres wskaźnika (niebieska linia) poziomów wykupienia...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

ChV – Chaikin Volatility

CHAIKIN VOLATILITY (ChV) Wskaźnik Chaikin Volatility można interpretować na dwojaki sposób. Pierwszy z nich polega na założeniu, że szczytom kursu towarzyszy zwiększona różnica pomiędzy dziennym...