Rynek Finansowy

Instrumenty rynku pieniężnego – krótkoterminowe certyfikaty depozytowe

Informacje o instrumencie finansowym Opis instrumentu Krótkoterminowy certyfikat depozytowy to dłużny papier wartościowy emitowany przez banki, o określonym terminie wykupu do 1 roku, o stałym...
Instrumenty Finansowe

Instrumenty rynku pieniężnego – bony skarbowe

Informacje o instrumencie finansowym Opis instrumentu Bon skarbowy to nieoprocentowany dłużny papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa, o określonym terminie wykupu do 1 roku, nabywany...
Rynek Finansowy

Instrumenty rynku pieniężnego Depozyty krótkoterminowe

Informacje o instrumencie finansowym Opis instrumentu Depozyt krótkoterminowy to transakcja zawarta z bankiem, polegająca na ulokowaniu w banku określonej kwoty pieniężnej na określony z góry...
Waluty

Waluty

Czym jest waluta ? Definicja Waluty : Waluta jest to forma pieniądza, przeważnie emitowanego przez władze danego państwa w ściśle określonym porządku prawnym. Waluta pełni...
Akcje

Akcje

Handel akcjami Akcje są jednym z najpopularniejszych instrumentów handlowych na świecie. Brokerzy oferują klientom wyjątkowe możliwości obrotu akcjami i kontraktami terminowymi za pośrednictwem niezawodnych platform....
Indeksy giełdowe

Indeksy Giełdowe

Handel Indeksami Giełdowymi Indeksy giełdowe to wskaźniki, obliczone na podstawie wyceny akcji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, według odpowiednich wag na giełdach, takich jak...
Towary i Surowce

Towary i Surowce

Handel towarami i surowcami Rynek surowców i towarów obejmuje szeroką gamę instrumentów: metale, zasoby energetyczne, produkty rolne, pszenicę, kukurydzę, kakao, cukier, sok, bawełnę i wiele...
podstawy forex

Rynek forex w Polsce

Od czasu do czasu pojawiają się w prasie i w portalach branżowych szacunki dotyczące ilości inwestorów, którzy dokonują transakcji na rynku forex. Zazwyczaj takiej...
Analiza Forex

Konto demo vs konto real

Wielu ludzi zachodzi w głowę czy rachunek demo chodzi rzeczywiście jak rachunek real? Na forach internetowych można znaleźć posty, na których wielu uważa, że...
Akademia Forex

Obroty na rynku forex

Forex to rynek OTC. Oznacza to, że nie ma jednego centralnego miejsca, gdzie wszystkie transakcje mogłyby się spotkać i zostać zrealizowane. Powstaje zatem pytanie:...