finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Wskaźnik Relative Strength Index RSI

WSKAŹNIK RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI) Wskaźnik RSI (Relative Strength Index - Indeks siły względnej) jest bardzo popularnym wskaźnikiem i często używa się go razem ze...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

ROC -Rate of Change

RATE-OF-CHANGE (ROC) Wskaźnik ROC (Rate of Change) jest wskaźnikiem impetu i monitoruje wielkość zmian ceny w danym okresie czasu. Wskaźnik ROC jest obok MACD najczęściej używanym...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

QStick – QStick Indicator

QSTICK INDICATOR (QSTK/QStick)  Oscylator QStick jest wskaźnikiem autorstwa Tuskana Chande. Jest to średnia krocząca różnic pomiędzy cenami otwarcia i zamknięcia sesji. Wskaźnik QStick oblicza się...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

PVT – Price and Volume Trend

PRICE AND VOLUME TREND (PVT)  Wskaźnik Price and Volume Trend jest bardzo podobny to wskaźnika OBV i podobnie jak on mierzy wielkość przepływu kapitału. Jednakże...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

POS – Price Oscillator

PRICE OSCILLATOR - OSCYLATOR KURSU (POS) Oscylator Kursu (Price Oscillator - POS) jest bardzo zbliżony działaniem i graficzną reprezentacją do wskaźnika MACD, jednak w przeciwieństwie...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

PVO – Percentage Volume Oscillator

PERCENTAGE VOLUME OSCILLATOR (PVO) Wskaźnik PVO prezentuje procentową różnicę między dwoma wykładniczymi średnimi kroczącymi wolumenu. Wartość wskaźnika PVO jest większa od zera, gdy wartość wolumenu jest...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

PVI – Positive Volume Index

POSITIVE VOLUME INDEX (PVI)  Indeks pozytywnego wolumenu - PVI - autorstwa Normana Fosback został po raz pierwszy opisany w 1976 w książce tegoż autora pod...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

OBV – On Balance Volume

ON BALANCE VOLUME (OBV)  Wskaźnik OBV przedstawia kumulację wolumenu obrotów w czasie, ze znakiem plus lub minus, zależnie od zmiany kursu zamknięcia na danej sesji. Zasada...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

NVI – Negative Volume Index

NEGATIVE VOLUME INDEX (NVI) Indeks negatywnego wolumenu - NVI - autorstwa Normana Fosback został po raz pierwszy opisany w 1976 w książce tegoż autora pod...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

MFI – Money Flow Index

MONEY FLOW INDEX (MFI)  Wskaźnik MFI, czyli indeks przepływów pieniężnych, jest oscylatorem mierzącym wielkość napływu i odpływu kapitału. Wskaźnik przedstawiany jest jako wykres oscylujący w...