Dywidenda

Zysk kapitałowy

Zysk kapitałowy jest to wzrost wartości kapitału, np. w wyniku wzrostu cen papierów wartościowych na giełdzie, jednostek funduszy, różnic kursowych, cen nieruchomości lub innych...
Turcja

TURCJA INWESTYCJE

TURCJA INWESTYCJE Strategiczna lokalizacja (bliskość rynków azjatyckich, europejskich i arabskich) sprzyjają międzynarodowej wymianie handlowej. Perspektywa stania się liderem w regionie oraz perspektywa przystąpienia do Unii...
Inwestycje

TFI – Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych zajmuje się tworzeniem, zarządzaniem i reprezentowaniem funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych, w tym pośrednictwem w sprzedaży i umarzaniu jednostek...
Inwestowanie

Systematyczne inwestowanie małych kwot

Małe oszczędności budują duży kapitał, dlatego warto regularnie inwestować w wybrane fundusze, nawet niewielkie kwoty. Jest to niezwykle korzystne dla osób, które na początku...
Inwestycja

Co to jest Subfundusz ?

Subfundusz to wydzielona część działająca w ramach funduszu inwestycyjnego posiadający własny portfel inwestycyjny i schemat działania. Subfundusz ma własne oznaczenie, własne sub-rejestry uczestników funduszu...
Dywidenda

Stopa Zwrotu (definicja i wzór)

Stopa zwrotu (rentowność lub zyskowność) jest podstawową charakterystyką dochodu, jednym z podstawowych cech inwestycji. Ogólnie możemy powiedzieć, że stopa zwrotu z inwestycji inwestycji będzie równa stosunkowi...
Sąd

STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Sporządzany jest w formie aktu notarialnego, określa warunki i zasady działania funduszu inwestycyjnego. W statucie znajdują się m.in. dane funduszu, towarzystwa, depozytariusza,...
Inwestycje

Czym jest specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty?

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny działa na zasadach podobnych do funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO), opartych na tych samych przepisach ustawy, ale z pewnymi wyjątkami,...
Rosja

Rosja Inwestycje

Rosja Inwestycje Największe państwo świata, z bardzo dużym potencjałem, który nie jest w pełni wykorzystany. Bardzo duże zasoby surowców naturalnych, w tym przede wszystkim ropy...
Sąd

Rejestr funduszy inwestycyjnych

Rejestr funduszy inwestycyjnych jest prowadzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie, zwany „sądem rejestrowym”. Fundusz inwestycyjny nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru funduszy...