Podstawy Forex

jak działa forex, prowizja na forex, regulacje brokerów forex, Polska i świat

2189

Mimo, że forex jest największym rynkiem finansowym na świecie, to jest on stosunkowo mało znany dla inwestorów indywidualnych. Forex do niedawna był głównie domeną dużych instytucji finansowych, międzynarodowych korporacji, banków i funduszy hedgingowych. Ale czasy się zmieniły, a inwestorzy indywidualni stali się bardzo głodni informacji o tym fascynującym rynku. Zachęcamy do dalszej lektury, w której znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Forex.

Jak działa rynek Forex?

W przeciwieństwie do akcji, kontraktów terminowych lub opcji, handel walutą nie odbywa się na rynku regulowanym, a to oznacza, że nie jest on kontrolowany przez jakąkolwiek centralny organ zarządzający, nie ma też izby rozliczeniowej, która mogłaby gwarantować transakcje i rozstrzygać arbitrażowo spory. To jest tak jakby wszyscy członkowie mogli handlować ze sobą na podstawie niepisanej umowy.

Przeczytaj jak zacząć na rynku forex

Jeżeli mamy brak regulacji, to kogo wybrać?

Na pierwszy rzut oka, rynek forex wydaje się skomplikowany dla inwestorów, którzy są przyzwyczajeni do zorganizowanych giełd, takich jak GPW, LSE, NYSE lub CME. Jednak taki układ działa nadzwyczaj dobrze w praktyce, ponieważ uczestnicy forex muszą konkurować i współpracować ze sobą, a samoregulacja zapewnia bardzo skuteczną kontrolę nad rynkiem. Ponadto w niektórych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych członkowie Krajowego Stowarzyszenia Futures (National Futures Association – organizacji która zrzesza instytucje na rynku forex) zgadzają się na wiążący arbitraż w przypadku sporu. Dlatego dobrze gdyby każdy klient detaliczny, który chce handlować na walutach, wybierał tylko takie platformy, które są członkami takich instytucji jak NFA.

Rynek walutowy różni się od innych rynków na kilka sposobów:

  • Można swobodnie grać na spadki, ponieważ instrumentem którym handlujemy nie są akcje jednej firmy (dla których w większości przypadków hedging jest niemożliwy, bo niby co miałoby być pozycją odwrotną) ale pary walutowe, tj. EUR/USD, które swobodnie można odwrócić a tym samym bez problemu zakładać długie i krótkie pozycje.
  • Bardzo duże lewarowanie pozycji, czyli nawet niewielki wzrost na forex powoduje duże zmiany w naszym portfelu.
  • Nie ma ograniczeń co do rozmiaru pozycji (jak z kontraktami), więc teoretycznie można sprzedać 100000000000 dolarów wartości waluty, jeśli oczywiście mamy taki kapitał, żeby to zrobić 😉
  • Nie ma odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji poufnych, czyli „insider trading”. Zdarza się więc, że europejskie dane ekonomiczne, takie jak niemieckie dane o zatrudnieniu, często przeciekają kilka dni zanim zostaną one w ogóle oficjalnie wydane.
  • Jest najbardziej płynnym rynkiem na świecie. Notowany jest on 24 godziny na dobę, od 5 rano w niedzielę do 4 rano w piątek. Sam jego rozmiar i zakres (od Azji, po Europę i Amerykę Północną) sprawia, że jest on największym rynkiem światowym.

Prowizja w handlu forex

Normalnie inwestorzy, którzy handlują akcjami, futures lub opcjami zazwyczaj korzystają z pośrednika, którym jest broker forex lub platforma inwestycyjna banku czy firmy maklerskiej. Broker lub dom maklerski ma obowiązek wykonać polecenia klienta zgodnie z jego zaleceniami, za co otrzymuje on prowizję.
Na rynku walutowym forex nie ma jednak prowizji. To jest bardzo ważna różnica, którą wszyscy inwestorzy muszą zrozumieć. W przeciwieństwie do brokerów na rynku regulowanym, dilerzy forex zarabiają na spreadzie, czyli różnicy pomiędzy zakupem a sprzedażą danej waluty. Teoretycznie więc ponoszą oni też pewne ryzyko rynkowe – przez chwilę zanim zakupią a sprzedadzą walutę swojemu klientowi. Jednak słusznie napisaliśmy, że „teoretycznie”, gdyż w rzeczywistości diler który prowadzi platformę walutową ma ciągle możliwość kształtowania cen na swojej platformie, a tym samym ewentualnego kompensowania swoich strat w następnych transakcjach.

Rynek walutowy Forex w Polsce

Jak już pisaliśmy wyżej forex jest największym rynkiem na świecie. Szacowane obroty wynoszą średnio 5 bilionów dolarów amerykańskich dziennie, natomiast wg analizy rynku wymiany walut online w Polsce w Polsce wymienia się około 17 mld złotych dziennie. Poniżej pokazano jak wygląda rynek wymiany walut w Polsce.

podstawy forex-rynek walutowy

Co to jest pips?

Pips to najmniejsza możliwa zmiana w handlu forex. Jest to więc przyrost lub spadek o 0,0001, gdyż na rynku walutowym, ceny podawane są do czwartego miejsca po przecinku. Dla ilustracji, na rynku walutowym 1,20 dolara będą notowane jako 1,2000, a zmiana tego czwartego miejsca po przecinku nazywana jest zmianą o 1 pips. Jest jednak jeden wyjątek wśród głównych walut, którym jest jen japoński. Jeden jen japoński w parze USD/JPY jest obecnie wart około 0,01 dolara, a nie 0,0001 dolara.

Co tak naprawdę sprzedajemy lub zakupujemy na rynku walutowym?

Odpowiedź brzmi „nic”. Rynek walutowy to czysta spekulacja, nie ma tu więc fizycznej wymiany walut, a wszystkie transakcje to po prostu wpisy komputerowe. Jedynie odnotowywane są wszelkie zyski lub straty na koncie inwestora.
Głównym powodem powstania rynku forex było ułatwienie wymiany jednej waluty na drugą przez międzynarodowe korporacje. Jednak te potrzeby obecnie to tylko 20% wielkości rynku, a pozostałe 80% transakcji mają charakter spekulacyjny, w których biorą udział duże instytucje finansowe, fundusze hedgingowe, osoby prywatne, a nawet te same korporacje, które pokusiły się na spekulację.

Które waluty są przedmiotem obrotu na rynku forex?

Chociaż niektórzy dilerzy oferują również egzotyczne waluty, takie jak bat tajski lub korona czeska, mimo wszystko większość handlu ma miejsce na siedmiu najbardziej płynnych parach walutowych:
EUR/USD (euro / dolar)
USD/JPY (dolar / jen japoński)
GBP/USD (funt brytyjski / dolar)
USD/CHF (dolar / frank szwajcarski)
AUD/USD (dolar australijski / dolar)
USD/CAD (dolar / dolar kanadyjski)
NZD/USD (dolar nowozelandzki / dolar)
Wymienione powyżej pary walutowe, wraz z ich różnymi kombinacji, np. GBP/JPY, EUR/JPY i EUR/CAD, stanowią aż 95% wszystkich transakcji.

Przeczytaj więcej o parach walutowych na rynku forex

Co to jest carry trade?

Carry trade to najpopularniejsza strategia na rynku walutowym, której używają zarówno największe fundusze hedgingowe jaki i najmniejsi spekulanci. Carry trade opiera się na założeniu, że w przypadku każdej waluty, mamy do czynienia ze stopą procentową, którą ustalają banki centralne, np. Rada Polityki Pieniężnej w Polsce, Rezerwa Federalna w USA, Bank Japonii w Japonii i Bank Anglii w Wielkiej Brytanii.
Carry trade polega na tym, że inwestor zakłada długą pozycję (czyli zakupuje) walutę o wysokiej stopie procentowej (czyli w walucie, która jest lepiej oprocentowana w bankach), a sprzedaje walutę o niskiej stopie procentowej.
Na przykład, w 2005 roku, jedną z najlepszych par była NZD/JPY. Wtedy też stopa procentowa w Nowej Zelandii wynosiła 7,25% (gospodarka przeżywała ogromny popyt na towary z Chin i wzrastał rynek mieszkaniowy), a w Japonii która była w stagnacji stopy pozostały na poziomie 0%. Inwestor który zakupił NZD/JPY mógł zarobić więc 725 punktów bazowych na samych stopach procentowych. Oznacza to, że na dźwigni 10:1 dla NZD/JPY można było mieć 72,5% rocznego zwrotu z różnic stóp procentowych.
Nie trudno jest więc zrozumieć, dlaczego carry trade jest tak popularny.

Absolutne podstawy związane z giełdą i forex

O inwestowaniu marzy każdy, jednak nie każdy ma odwagę aby do tego przystąpić. Inwestowanie na giełdzie wiąże się z dużym ryzykiem. Jednak kto nie ryzykuje, ten nie zwycięża. Dlatego warto wcześniej uzyskać odpowiednią wiedzę na temat giełdy a później przystąpić do działania. Jeżeli mamy odłożone oszczędności i nie przywiązujemy do nich aż tak dużej wagi lub też możemy pozwolić sobie na wyodrębnienie sumy pieniędzy do inwestowania, powinniśmy spróbować swoich sił właśnie na giełdzie. Poniżej znajdzie się kilka najważniejszych pojęć związanych z giełdą, dla każdego kto chciałby rozpocząć swoją przygodę w świecie notowań.

Podstawy Forex:

Bessa – Trwający dłuższy czas spadek cen papierów wartościowych znajdujących się na giełdzie. Spadek nazywany jest często niedźwiedziami

Hossa – Przeciwieństwo bessy. To trwające dłuższy czas wzrost cen papierów wartościowych znajdujących się na giełdzie. Wzrost nazywany jest często bykami

Giełda Papierów Wartościowych – Spółka prowadząca giełdowy rynek obrotu.

Opcja – Umowa, w której kupujący opcję nabywa prawo do zakupienia lub sprzedaży określonych aktywów.

Hedging – Transakcja przeprowadzona na spadki, czyli zarabiamy kiedy cena danej pary walutowej spada.

Konsolidacja – Trend boczny oznaczający brak wyraźnego trendu wzrostowego lub spadkowego.

Trend – Kierunek w którym kształtuje się cena. Jeżeli jest rosnący, zwiastuje dalsze wzrosty, a malejący zwiastuje spadki.

Pozycja długa – Pozycja kiedy zakupujemy daną parę walutową, przynosząca zysk podczas wzrostu ceny.

Pozycja krótka – Pozycja kiedy sprzedajemy daną parę walutową (gramy na spadki lub na niedźwiedzie), przynosząca zysk podczas spadku ceny.

Stop loss – Strategia ograniczenia strat poprzez zamknięcie pozycji po odpowiedniej cenie.

Take profit – Strategia automatycznego zamykania pozycji po osiągnięciu danej ceny.

Aprecjacja – Wzrost ceny waluty, czyli za tą samą walutę można kupić więcej.

Deprecjacja – przeciwieństwo aprecjacji, czyli spadek ceny waluty, czyli za tą samą walutę można kupić mniej.

Analiza fundamentalna – Oszacowanie przyszłej ceny na podstawie analizy czynników makroekonomicznych, politycznych itp., czy wszystkich czynników które możemy aktualnie zaobserwować na rynku i mogą mieć wpływ na cenę walorów.

Analiza techniczna – Oszacowanie przyszłej ceny na podstawie historycznych wykresów, formacji i trendów. Liczy się więc tylko to jak waluta czy walor zachowywał się w przeszłości. Nie są więc istotne czynnik zewnętrzne makroekonomiczne.

Broker Forex – Instytucja, która pośredniczy w handlu walutami za co pobiera prowizję.

Day trading – Otwieranie i zamykanie tych samych pozycji w ciągu tego samego dnia.

Forex – (skr. z ang. Foreign Exchange) giełda walutowa, na uczestniczą inwestorzy aby handlować walutami z całego świata.

Para walutowa = waluta bazowa/waluta kwotowana. Para walutowa wyrażona jest jako trzyliterowy skrót przedzielony ukośnikiem, np. EUR/PLN. Inaczej mówiąc, para walutowa to cena waluty wyrażona w innej. W momencie kupna waluty bazowej,
jednocześnie sprzedajemy walutę kwotowaną.
Pierwsza waluta jest walutą wycenianą, np. 4,11 za EUR/PLN oznacza, że za jedno euro musimy zapłacić 4,11 złotych.

Bid price – Cena sprzedaży waluty lub innych instrumentów.

Ask price – Cena zakupu waluty lub innych instrumentów.

Kwotowanie – Para cen ask (cena jak Ty kupujesz walutę, czyli cena wyższa w kwotowaniu) i bid (cena jak Ty sprzedajesz walutę, czyli cena niższa w kwotowaniu) na rynku walutowym.

Lot – Miara wielkości transakcji.

Pips– kiedyś był najmniejsza możliwą zmiany, dzisiaj na rynku forx pips oznacza czwarte miejsce po przecinku, a kurs może zmienić się o punkt czyli piąte miejsce po przecinku.

Rachunek demobrokerzy forex udostępniają nam bezpłatny rachunek demonstracyjny, na którym możemy testować systemy i strategie automatyczne

Więcej pojęć związanych z giełdą i inwestowaniem znajduje się na wielu stronach internetowych. Warto je czytać i przeglądać również ze względu na fakt obycia się z tematem inwestowania. Kiedy już wejdziemy w nawyk ciągłego sprawdzania informacji i przydatnej wiedzy na te tematy będziemy o wiele więcej wiedzieć i czuć się pewnie. Po pewnym czasie giełda nie będzie dla nas obca i będziemy mogli próbować na niej inwestować.