ePortfel

Dominującym elementem koncepcji brokerów forex oprócz obsługi klienta i spełnienia warunków handlowych jest przede wszystkim bezpieczeństwo depozytów klienta. Brokerzy Forex akceptują elektroniczne metody płatności. Wpłata i wypłata środków przy pomocy ePortfeli jest obecnie najszybszą metodą depozytową. Założenie konta i prowadzenie rachunku jest całkowicie darmowe.

 Darmowy ePortfel Skrill

Skrill eportfel

 • Opłaty depozytowe:Brak
 • Opłaty za wypłatę: 1% za transakcję (max 10 $)
 • Specjalne warunki: brak
 • Maksymalna kwota jednorazowej transakcji $5,000
 • Konta : PLN, EUR, USD,  GBP, CHF
 • Możliwość wyrobienia karty płatniczej: Tak

Skrill zostało założone w roku 2001 pod marką Moneybookers, następnie w roku 2010 miała miejsce zmiana nazwy na Skrill. Obecnie portfel elektroniczny Skrill jest jednym z najpopularniejszych na rynku, posiada ponad 36 milionów użytkowników, dostępny jest w ponad 200 krajach, a walutę konta można wybrać z pośród 40 dostępnych walut całego świata. Transakcje Skrill (Moneybookers) obsługuje ponad 135 000 partnerów handlowych i ponad połowa brokerów rynku Forex.

Bezpieczeństwo ePortfela Skrill

Firma Skrill jest autoryzowana przez brytyjski Urząd Nadzoru Usług Finansowych (Financial Conduct Authority – FCA). Strona zapewnia najwyższe standardy szyfrowania danych. Logowania na konto Skrill i transakcje są stale monitorowane, a podejrzane działania prowadzą do czasowej blokady w celu weryfikacji użytkownika. Dla wszystkich kont Skrill VIP dostępny jest bezpłatny token bezpieczeństwa oraz 100% gwarancja zwrotu pieniędzy pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Nowość Skrill: Karta MasterCard do natychmiastowych wypłat z rachunku

Spółka Skrill wprowadza ułatwienie w swojej usłudze obsługi płatności. Dzięki karcie przedpłatowej Skrill MasterCard uzyskacie natychmiastowy dostęp do pieniędzy z rachunku Skrill.

eraz możecie mieć natychmiastowy dostęp do swego konta,* do pobierania gotówki z bankomatów, zakupu towarów, pokrywania wszystkich wydatków albo faktur on-line
i zakupów w sklepach i restauracjach przy głównej alei miasta.

Zalety karty Skrill MasterCard

Posiadając kartę Skrill MasterCard®, uzyskacie następujące interesujące możliwości:

 • Natychmiastowy dostęp do swojej gotówki na rachunku Skrill w 1,5 milionach bankomatów na całym świecie. Odpadają terminy związane z realizacją przelewu z rachunku Skrill na Wasz bieżący rachunek bankowy
 • Płatności on-line w ponad 30 milionach sklepów, wszędzie, gdzie są akceptowane karty MasterCard
 • Wysoki poziom zabezpieczeń: Wasze konto chroni chip i PIN podobnie, jak dzienne limity a także zespół do zarządzania ryzykiem oraz środki zapobiegające możliwości oszustwa, które są aktywne 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu
 • Łatwe rozliczanie dzięki obserwowaniu transakcji i zdolności eksportu
 • Dostępność dla wszystkich obywateli krajów Unii Europejskiej
 • Brak zobowiązań i opłat miesięcznych związanych z kartą MasterCard

Podstawowe informacje o Skrill

ad­res stro­ny www.skrill.com
rok założenia 2001
siedziba główna Wielka Brytania
regulacje FCA (Wielka Brytania)
stro­na w j.po­skim do­stęp­na
obsłu­ga w j.polskim do­stęp­na
waluty konta PLN, AED, AUD, BGN, BHD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, ISL, INR, ISK, JOD, JPY, KRW, KWD, LTL, LVL, MAD, MYR, NOK, NZD, OMR, QAR, RON, RSD, SAR, SEK, SGD, THB, TND, TRY, TWD, USD, ZAR (40)

Opłaty i prowizje Skrill

Kon­to
pod­sta­wo­we
Skrill
Op­ła­ta Cz­as
Li­mi­t
* obliczany na bieżąco, zależny od statusu konta i może się, znacznie różnić od podanych przykładów
Prze­lew
do fir­my
usłu­go­wej
(np. bro­kera)
bez­płat­nie na­tych­miast 17 000€*
Prze­lew
z firmy
usłu­go­wej
(np. bro­kera)
bez­płat­nie na­tych­miast
Prze­lew
pry­wa­tny
(np. do zna­jo­me­go)
1% (max.10€) na­tych­miast 17 000€*
Od­biór
prze­le­wu
pry­wa­tne­go
(np. od zna­jo­me­go)
bez­płat­nie na­tych­miast
Wy­mia­na
wa­luty
2,99%-4,99%
2,99% – za transakcje dokonywane między tymi walutami: USD, GBP, EUR, CAD i PLN
3,99% – za transakcje między USD, GBP, EUR, CAD, PLN i jakąkolwiek inną walutą
4,99% – za transakcje w każdej innej walucie
Wpła­ty:
prze­lew ban­kowy bez­płat­nie 3-5 dni bez limitu*
SOFORT Banking
prze­lew bank­owy z przypisanego konta
bez­płat­nie na­tych­miast 5 000€*
kar­ta
kre­dy­to­wa

(Visa Debit, Visa, Visa Elec­tron, Master­Card, Master­Card Debit, Mae­stro)
1,90% na­tych­miast
Prze­lewy­24 0,9% na­tych­miast 10 000€*
Ins­tant Bank bez­płat­nie na­tych­miast 10 000€*
Wy­pła­ty:
prze­lew bank­owy 2,95€ 2-5 dni
czek 3,50€ do 10 dni
karta Visa 2,95€
karta Skrill
bank­o­mat
1,80€ na­tych­miast

Karta Skrill Prepaid MasterCard

Op­ła­ta ro­czna
10€
Wa­luty kar­ty
EUR, USD, GBP, PLN
Op­ła­ta
Li­mit kwo­ty
Czas li­mi­tu
Wy­pła­ta w ba­nko­ma­cie
1,80€
250€
24h
Pła­tność w pun­ktach sprze­daży
bez­płat­nie
3 000€
24h

Skrill Program VIP

Po­zi­om VIP Bronze Silver Gold Diamond
Wy­mo­gi
trans­akcyj­ne
na 3 mie­sią­ce
kalen­darzo­we
6 000€ 15 000€ 45 000€ 90 000€
Ra­chu­nki w wie­lu wa­lut­ach +1 +2 +3
Li­mit
wy­płat w
banko­ma­cie
250€ 500€ 2 500€ 2 500€
Op­łaty za kon­wer­sje wa­luty 2,49%
2,99%
3,49%
2,25%
2,75%
3,25%
1,99%
2,49%
2,99%
1,75%
100% gwarancja zwrotu pieniędzy oraz bezpłatny token bezpieczeństwa tak tak tak tak

Darmowy ePortfel Neteller

Neteller eportfel

 • Opłaty depozytowe:Brak
 • Opłaty za wycofanie: 2% za transakcję (max 30 $)
 • Specjalne warunki: Nie
 • Maksymalna kwota jednorazowej transakcji $5,000
 • Karty płatnicze: Tak

Neteller to portfel elektroniczny założony w roku 1999 w Kanadzie, w roku 2004 siedziba główna została przeniesiona na Wyspę Man i tam aktualnie się znajduje. Neteller umożliwia jak przystało na dobry portfel elektroniczny natychmiastowe wpłaty i wypłaty pieniędzy do i z kont brokerów forex. Neteller oprócz rynku forex działa również prężnie na rynkach zakładów sportowych i handlu detalicznego. Portfel obsługuje transakcje w ponad 200 krajach, pozwala na dodanie do konta karty MasterCard oraz udostępnia prowadzenie konta w jednej z 19 walut świata w tym w PLN.

Bezpieczeństwo

Neteller jest sprawdzoną i bezpieczną firmą regulowaną przez FCA (Financial Conduct Authority) w Wielkiej Brytanii. W celu zalogowania się, na konto Neteller zawsze wymagane jest podanie: e-maila lub 12-cyfrowego identyfikatora rachunku oraz hasła dostępu. Dodatkowo weryfikowana może być nasza tożsamość przy logowaniu poprzez jedno z trzech tajnych pytań lub dane karty Net+. Podczas przeprowadzania transakcji wymagane jest podanie 6-cyfrowego numeru bezpieczeństwa. Nietypowe, podejrzane działania prowadzą do czasowego zablokowania konta Neteller, które można bezzwłocznie odblokować zlecając rozmowę telefoniczną w której potwierdzamy tożsamość.

Podstawowe informacje o Neteller

ad­res stro­ny neteller.com
rok zało­że­nia 1999
siedziba główna Wyspa Man
regu­lacje FCA (Wielka Brytania)
stro­na w j.pol­skim do­stęp­na
obsłu­ga w j.pol­skim do­stęp­na
waluty konta PLN, USD, AUD, CAD, SGD, EUR, HUF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, RON, BGN, LTL, MXN, RUB, INR, LVL

Opłaty i prowizje Neteller

Kon­to pod­sta­wo­we Net­eller Op­ła­ta Cz­as
Li­mi­ty
min          max
Prze­lewdo fir­my usłu­go­wej
(np. bro­kera forex)
bez­płat­nie na­tych­miast
Prze­lewz firmy usłu­go­wej
(np. bro­kera)
bez­płat­nie na­tych­miast
Prze­lew pry­wa­tny
(np. do zna­jo­me­go)
1,9% (min.1$) na­tych­miast 5$ 5 000$
Od­biór prze­le­wu pry­wa­tne­go
(np. od zna­jo­me­go)
bez­płat­nie na­tych­miast 5$ 5 000$
Wy­mia­na
wa­luty
2,95%
Wpła­ty:
prze­lew ban­kowy bez­płat­nie 2-5 dni 30$ 400 000$
szy­bki prze­lew bank­owy 1,5% 0-6 dni 30$ 5 830$
kar­ta kre­dy­to­wa
(Visa Debit, Visa, Visa Elec­tron, Master­Card, Master­Card Debit, Mae­stro)
1,75% na­tych­miast 20$ 100$
niezweryf.
2 500$
zweryf.
Prze­lewy­24 1,5% na­tych­miast 30$ 5 830$
Ins­tant Bank bez­płat­nie na­tych­miast 30$ 5 830$
pay­safe­card 9,9% na­tych­miast 5$ 500$
Ukash 3% na­tych­miast 5$ 500$
Wy­pła­ty:
prze­lew bank­owy 7,5€ 3-5 dni
czek 7,5€ 2-5 dni
karta Net+
bank­o­mat
4€/6$ 750€/1 000$

Karta kredytowa Net+ Prepaid MasterCard od Neteller

Op­ła­ta ro­czna
bez­płat­nie
Kon­wer­sja wa­luty
2,95%
Wa­luty kar­ty EUR, USD, GBP, CAD, SEK, DKK, AUD, JPY
Op­ła­ta
Li­mit kwo­ty
Li­mit
tra­nsak­cji
Czas li­mi­tu
Wy­pła­ta w ba­nko­ma­cie
4€/6$
750€/1 000$
2 250€/3 000$
2
6
24h
4 dni
Pła­tność w pun­ktach sprzedaży
bez­płat­nie
2 250€/3 000$
6 750€/9 000$
10
30
24h
4 dni