Position Trading

319

Position trading odnosi się do stylu handlu, w którym traderzy trzymają pozycję przez
dłuższy okres, zwykle kilka miesięcy, a nawet lat, chcąc wykorzystać pośredni trend. Przy
określaniu trendów inwestorzy w dużym stopniu polegają na długoterminowych wykresach
i/lub czynnikach makroekonomicznych. Nie są oni zbytnio zaniepokojeni zmianami cen,
ponieważ ich pozycje są utrzymywane tak długo, jak długo utrzymuje się silny trend.
Muszą zaplanować jednak, kiedy wejść na rynek i wyjść z niego oraz wdrożyć odpowiednią
strategię zarządzania ryzykiem.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut