Poziomy wsparcia i oporu

poziom wsparcia i oporu

1558
Poziom wsparcia Poziom oporu

Linia Wsparcia

– poziom, przy którym zainteresowanie ze strony popytu jest na tyle silne, aby zniwelować presję ze strony podaży. W rezultacie spadek cen zostaje zatrzymany i powracają one do poprzedniego poziomu.

Linia Oporu

– poziom, przy którym presja podaży jest silniejsza od popytu, co w rezultacie prowadzi do cofania się cen. Najczęściej linię tę wyznacza poprzedni szczyt. Odbicie się cen od poziomu oporu w trendzie wzrostowym stanowi przerwę w zwyżkach, po której poziomy oporu są na ogół przekraczane i następuje kontynuacja wcześniej zapoczątkowanego wzrostu.

Im dłużej dany poziom jest broniony, tym istotniejsze staje się jego przebicie.

Poziom wsparcia i poziom oporu
Poziom wsparcia i poziom oporu

Poziomy wsparcia i oporu – zamiana ról

W momencie, gdy dany poziom wsparcia lub oporu zostaje wyraźnie przebity, zaczyna on odgrywać role przeciwną do dotychczasowej. I tak oto dotychczasowe wsparcie może stać się oporem, i odwrotnie. Zjawisko to jest bardzo silnie związane z psychologicznym znaczeniem wspomnianych poziomów.

strefa oporu,strefa wsparcia giełda

Poziomy wsparcia i oporu – zamiana ról (przykład)

strefy wsparcia i oporu na rynku

Strefy wsparcia i oporu – zamiana ról (przykład)

poziomy wsparcia i oporu forex

Strefy wsparcia i oporu – zamiana ról (przykład na linii trendu)

wsparcie opór giełda forex platforma