Rodzaje zleceń

850

Inwestorzy korzystający z elektronicznych platform do zawierania transakcji na rynku walutowym mają całą gamę dostępnych zleceń, które pomagają im zarządzać ryzykiem pozycji oraz dostosować metody otwierania pozycji do różnych warunków rynkowych.

Zlecenia dostępne na platformach są znacznie bardziej rozbudowane niż zlecenia z których korzystają inwestorzy akcyjni.

Zlecenia można podzielić ze względu na sposób ich wykonywania:

 • Natychmiastowe – czyli transakcja dokonywana jest po kliknięciu przez inwestora sprzedaż/kupno
 • Oczekujące – czyli transakcja dokonywana jest po zrealizowaniu się prognozowanego scenariusza cenowego (wzrostu/spadku kursu do określonego poziomu cenowego).
 • W zleceniach oczekujących można także określić czas trwania takiego zlecenia.

Oba typy zleceń oczywiście można ze sobą łączyć, np. otwierać pozycję zleceniem natychmiastowym a zamykać zleceniami oczekującymi lub odwrotnie.

Zlecenie do natychmiastowej egzekucji (po cenie rynkowej)

Jest to rodzaj zlecenia, które powoduje zakup / sprzedaż instrumentu natychmiast po aktualnym kursie wymiany. Jeśli inwestor chce kupić instrument bazowy, robi to po ASK (wyższej), jeśli sprzedaje po BID (niższej).

Zlecenie giełda

Zlecenia oczekujące

 • Kupno z limitem (buy limit) – jeśli inwestor chce kupić instrument po cenie niższej niż aktualna na rynku stosuje zlecenie oczekujące buy limit. Oznacza to, że oczekuje korekty lub lokalnego dołka w trendzie wzrostowym. Taką okazję, chce wykorzystać do kupna, po niskiej cenie.
 • Kupno z limitem (buy limit) – jeśli inwestor chce kupić instrument po cenie niższej niż obecna cena na rynku, stosuje oczekujące zlecenie limitu kupna. Oznacza to, że oczekujesz korekty lub lokalnej dziury w trendzie wzrostowym. Chcę skorzystać z okazji i kupić po niskiej cenie.

Zlecenia oczekujące

Powyżej widzimy zlecenie oczekujące, po kursie 1,3343 / 1,3345 inwestor składa zamówienie z limitem 1,3335. Jeżeli kurs ASK dotknie tego poziomu, inwestor otworzy długą pozycję (zakup instrumentu bazowego). W tym zamówieniu nie ma okresu wygaśnięcia, więc jest ważne, dopóki nie zostanie aktywowane lub anulowane przez inwestora.

 • Kupno ze stopem (buy stop) – jeśli inwestor chce kupić instrument bazowy po cenie wyższej niż bieżąca cena rynkowa, użyje zlecenia buy stop. To zamówienie jest najczęściej stosowane w czasach, gdy inwestor spodziewa się wybicia z niektórych formacji cenowych lub spodziewa się większej zmienności rynku.buy stop

Powyżej widzimy takie oczekujące zamówienie na 1.3357. (powyżej ostatnich szczytów). Dlatego inwestor oczekuje, że jeśli kurs przełamie ostatnie szczyty cen, „wzrośnie” dalej. To zamówienie również nie ma daty ważności.

 • Sprzedaż z limitem (sell limit) – jest to w zasadzie odwrotność zlecenia zakupu z limitem. W takim przypadku inwestor chce sprzedawać drogo – czyli powyżej obecnego kursu instumentu. Inwestor oczekuje korekty trendu spadkowego i chce skorzystać z okazji, aby zająć krótką pozycję po wyższym kursie.

sell limit

Powyżej widać, że inwestor chce zająć krótką pozycję, gdy kurs osiągnie 1,3345 (ostatni szczyt). To zamówienie również nie ma ograniczenia czasowego.

 • Sprzedaż ze stopem (sell stop) – jest odwrotnością zlecenia buy stop. W tym przypadku inwestor chce otworzyć krótką pozycję po kursie niższym niż obowiązujący na rynku. Zlecenie to jest najczęściej wykorzystywane w momentach, kiedy inwestor oczekuje wybicia z jakichś formacji cenowych lub zwiększonej zmienności rynkowej.
 • Sprzedaż ze stopem (sell stop) – odwrotność zlecenia buy stop. W takim przypadku inwestor chce otworzyć krótką pozycję po cenie niższej niż ten, który jest obecnie na rynku. To zlecenie jest najczęściej stosowane w czasach, gdy inwestor spodziewa się wybicia z niektórych formacji cenowych lub większej zmienność rynku.

sell stop

Powyżej widzimy inwestora, który chce otworzyć krótką pozycję, jeśli kurs złamie poprzednie dołki cenowe na poziomie 1,3332. Oczekuję, że jeśli kurs je pokona, cena będzie nadal spadać. To zamówienie również nie ma limitu czasu na aktywność.

 • Stop loss – zlecenie ograniczające maksymalną stratę na pozycji. To zlecenie można otworzyć na już otwartej pozycji lub razem z zamówieniami natychmiastowymi lub oczekującymi. Dlatego inwestor ma możliwość zabezpieczenia głównego zlecenia (które jest zleceniem natychmiastowym lub oczekującym) zleceniem ograniczającym stratę środków na pozycji. To zamówienie nie jest aktywne, dopóki główne zamówienie (natychmiastowe lub oczekujące) nie zostanie zrealizowane. Jeśli inwestor zajmuje długą pozycję, chroni się przed stratą, składając zamówienie stop loss poniżej ceny otwarcia pozycji (zamówienie sprzedaży). Jeśli inwestor zajmuje krótką pozycję – chroni się przed wzrostem kursu walutowego, składając zlecenie kupna powyżej kursu otwarcia pozycji.

sell limit

Działanie zlecenia stop loss w połączeniu z zleceniem oczekującym przedstawiono powyżej. Inwestor chce otworzyć krótką pozycję, jeśli rynek wzrośnie do 1,3342, zapewniając jednocześnie maksymalną stratę w wysokości 1,3350. Tak więc, dopóki kurs nie wzrośnie do 1,3342, inwestor nie ma pozycji. W momencie, gdy kurs BID wynosi 1,3342, inwestor otwiera krótką pozycję wraz z zleceniem stop loss na 1,3350 ZAPYTAJ. Maksymalna strata na pozycji wyniesie zatem 8 punktów. Zlecenia stop loss mogą być składane we wszystkich wyżej wymienionych rodzajach zleceń natychmiastowych i oczekujących.

 • Trailing stop – specyficzną odmianą zlecenia stop loss jest trailing stop (stop ruchomy). Działa on na takiej samej zasadzie jak zlecenie stop loss – chroni inwestora przed poniesieniem dużej straty na otwartej pozycji, jednak jeśli kurs porusza się w kierunku otwartej pozycji (jeśli inwestor ma krótką pozycję i rynek spada lub inwestor ma długą pozycję i rynek rośnie) to zlecenie to porusza się automatycznie w ustalonej przez inwestora odległości od ceny minimalnej (dla pozycji krótkiej) i maksymalnej (dla pozycji długiej). Zlecenia taki wykorzystywane są podczas dynamicznych ruchów cenowych (kiedy inwestor nie ma czasu na ręczne przesuwanie zlecenia obronnego), zlecenia takie są przydatne także podczas długich, gładkich trendów. Pozwalają maksymalnie wykorzystać gładki trend.
 • Take profit – inwestor dokonuje transakcji nie po to, by stracić swoje pieniądze, ale by zarobić na giełdzie. Jeśli ma z góry określony poziom docelowy, w którym będzie chciał uzyskać zysk z transakcji, stosuje zlecenie take profit.

sell limit

Powyżej mamy powiązanie trzech zleceń. Inwestor otwiera pozycję zleceniem oczekującym  sell limit na poziomie 1,3342 (czyli jeśli kurs wzrośnie do tego poziomi, otworzy się pozycja krótka) wraz z dwoma zleceniami do niej przypisanymi – zleceniem obronnym stop loss na poziomie 1,3350 (maksymalna strata 8 punktów) oraz realizującym zysk na poziomie 1,3329 (maksymalny zysk 13 punktów). Zlecenie stop loss i take profit są nieaktywne do momentu aktywacji zlecenia sell limit. W momencie aktywacji zlecenia sell limit i aktywacji któregokolwiek ze zleceń – stop loss czy take profit, wszystkie zlecenia powiązane znikają automatycznie.

Powyżej mamy kombinację trzech rodzajów zleceń. Inwestor otwiera pozycję z oczekującym zleceniem z sell limit na poziomie 1,3342 (tj. Jeśli kurs wzrośnie do tego poziomu, otwiera się pozycja krótka) wraz z przypisanymi do niego dwoma zleceniami – zleceniem obrony stop loss na poziomie 1,3350 (maksymalna utrata 8 punktów) oraz z zyskiem 1,3329 (maksymalny zysk 13 punktów). Zlecenia stop loss i take profit są nieaktywne do momentu aktywacji zlecenia sell limit (limitu sprzedaży). Podczas aktywacji zlecenia sprzedaży z limitem sprzedaży i aktywacji któregokolwiek z zamówień – stop loss lub take profit, wszystkie powiązane zamówienia znikają automatycznie.

Zlecenia oczekujące oraz stop loss i take profit są przydatne wtedy, kiedy inwestor nie ma czasu przesiadywać przed komputerem i kontrolować rynku samodzielnie. Może wtedy ustawić zlecenia oczekujące chroniąc je jednocześnie zleceniami Stop Loss i Take Profit i wyłączyć komputer. Daje to bardzo dużą swobodę inwestycji oraz oszczędza sporo czasu. Mając na uwadze, że rynek walutowy działa 24 godziny na dobę, w zasadzie nie można się bez nich obejść.

Zlecenia oczekujące, a także stop loss i take profit są przydatne, gdy inwestor nie ma czasu, aby usiąść przed komputerem i samodzielnie kontrolować rynek. Następnie może ustawiać zlecenia oczekujące, jednocześnie chroniąc je za pomocą zleceń Stop Loss i Take Profit, i wyłącza komputer. Daje to dużo swobody podczas inwestowania i oszczędza dużo czasu. Biorąc pod uwagę, że rynek walutowy działa 24 godziny na dobę, zasadniczo nie można się bez nich obejść.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut